Master i IKT og Læring (MIL)

Målgruppe

Målgruppe

En master i ikt og læring (MIL) er for dig, der arbejder med integration af ikt i læreprocesser inden for uddannelser, organisationer eller erhvervsliv.

MIL henvender sig til undervisere på alle niveauer, planlæggere af ikt i undervisning, uddannelsesansvarlige for implementeringen af ikt i udvikling af human ressources i organisationer og virksomheder, eller softwareudviklere og designere af ikt-produkter og virtuelle læringsomgivelser.

Indbygget fleksibilitet

Som masteruddannelse ved vi, at vores studerende oftest sidder med et fuldtidsjob og et familieliv, som skal hænge sammen med deltagelse på en masteruddannelse. Der kan være perioder i arbejds- og familielivet, hvor det er nødvendigt at holde en pause eller tage lidt af arbejdspresset. Du har derfor mulighed for at følge MIL både som deltids-, fuldtids- og enkeltmodulstuderende – alt efter hvordan det passer dig (NB: eventuelle løbende skift i status som MIL-studerende koordineres med uddannelsen og afpasses med MILs studieordnings bestemmelser). Vores studerende vælger derfor typisk enten at være deltidsstuderende og fuldføre uddannelsen på 2 år eller gennemføre uddannelsen som enkeltmodulstuderende, hvor uddannelsen tages i mindre bidder, fordelt over flere år, dog maks. 6 år fra dato for optagelse.

OVERVEJER DU EN MASTER I IKT OG LÆRING?

MIL henvender sig til dig, uanset om du arbejder inden for undervisning, design, HR, biblioteker, forsvaret eller sygepleje, eller om du arbejder inden for det private eller det offentlige.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at det er muligt at varetage et job og have et familieliv ved siden af.

Kontakt os for at høre om hvilken mulighed, der passer til dig.

Udbytte

Dit overordnede udbytte af Masteruddannelsen i ikt og læring er, at du som MIL studerende har mulighed for at opnå viden om, færdigheder i og kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere ikt-baseret læring. Ambitionen er, at du på masteruddannelsen kvalificerer dig til at kunne analysere, designe og implementere ikt-støttede læreprocesser i skiftende kontekster gennem udvikling af teoretiske, analytiske, metodiske og designmæssige kompetencer.

Uddannelsen sigter imod at uddanne:

  • Undervisere, der kan integrere ikt i læreprocesser
  • Planlæggere, der kan tilrettelægge implementering af ikt i uddannelser
  • Uddannelsesledere med ansvar for implementering af ikt i forbindelse med udviklingen af menneskelige ressourcer i organisationer og virksomheder
  • Softwareudviklere, der kan integrere læringsaspektet i forbindelse med design og udvikling af ikt-produkter og læringsomgivelser.

Gennem uddannelsen har du derfor mulighed for at erhverve dig kompetence til at arbejde problemorienteret i kollaborative processer, samt selvstændigt at kunne igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for ikt-baserede læreprocesser, og ikt og interaktionsdesign, ikt og organisatoriske læreprocesser samt ikt og didaktisk design.

Se tidligere dimittenders arbejdsområder og vurdering af uddannelsens relevans for deres arbejde (dimittendundersøgelsen)

IKT og læring - master AAU Aalborg 2017