Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul F18: Virtuelle læringsformer indenfor specialpædagogikken

MIL valgmodul F18: Virtuelle læringsformer indenfor specialpædagogikken

Arbejder du med specialpædagogik og kunne du godt tænke dig at vide mere om, hvordan virtuelle læringsformer kunne styrke dit arbejde med børn og unge med specielle behov?

Modulet henvender sig til dig, der underviser og enten er i gang med virtuelle læringsformer indenfor det specialpædagogiske felt eller ønsker at komme i gang. Der vil være fokus på kognitive, læringsmæssige samt fysiske og psykiske udfordringer ift. børn og unge med specielle behov.

De seneste års udvikling af virtuelle og augmented teknologier (teknologier, der kombinerer virtuelle og fysiske data, ex. billede og lyd) har givet anledning til aktiviteter med en høj grad af indlevelse. Virtual Reality briller og software til smartphones er blevet mere tilgængeligt prismæssigt og anvendes nu til læringsaktiviteter i flere og flere læringssammenhænge. I dette modul udforskes virtuelle teknologiers inklusionspotentialer og barrierer indenfor specialpædagogikken.

Tidligere resultater indenfor feltet viser, hvordan immersiv læring i virtuelle læringsmiljøer kan være med til at udfordre abstraktionsniveau og dermed aktivere og stimulere kognitivt. Forskningsprojekter omhandlende virtuelle aktiviteter med mennesker med social fobi, posttraumatisk stress eller fysiske eller psykiske problemstillinger viser, hvorledes immersive interaktioner kan bidrage til genoptræning eller ændre mennesker adfærd og mind-set

Formålet med dette modul er:

  • at udforske virtuelle teknologiers potentialer
  • at undersøge hvorledes læring kan kvalificeres, når teknologien får den lærende til at føle, at de befinde sig i en virtuelle verden

 

Læs mere i den detaljerede modulbeskrivelse


Praktisk om modulet:

Undervisere: Ulla Konnerup (AAU) og Ali Adjorlu (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Litteratur: Eventuel litteratur kan købes hos Factum Books.
NB: Udover et face-to-face-seminar vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Skulle det ske, at modulet ikke oprettes, så er du garanteret at blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.


Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Du finder både en login-vejledning og en ansøgningsvejledning her.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis du allerede går på MIL som deltidsstudereende, vælger du valgmodul internt på MIL.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet starter den 22. januar 2018 og afsluttes den 6. marts (med introduktionsseminar den 25. januar på campus AAU-CPH i Sydhavnen, København).

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Virtuelle læringsformer indenfor specialpædagogikken, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2018 - marts 2018. AFLYST

Sted

  • København og online

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.350 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2017

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.