Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul F20: Videoanalyse til forståelse og udvikling af læring

MIL valgmodul F20: Videoanalyse til forståelse og udvikling af læring

Video bliver i stigende grad brugt til dokumentation og udvikling af læring og læreprocesser i forskellige organisations- og uddannelses-kontekster. Valgmodulet introducerer til brugen af video med særligt fokus på at forstå og videreudvikle læring og læreprocesser.

Det omfatter alt fra den indledende planlægning af videooptagelser i egen praksis (opstilling og valg af optagelsesudstyr, etiske overvejelser, udarbejdelse af samtykkeerklæring, etc.) til behandling og opbevaring af video data (filkonvertering, opbevaring og deling af videodata etc.), analyse af videodata (transskriptionsformater, analysetilgange, valg af software, etc.), samt til slut (teoretisk)refleksion og tolkning af hvad det betyder for praksis. Med afsæt i dette arbejde giver modulet de studerende nogle metodiske, teoretiske og praktiske værktøjer til at synliggøre læring og læreprocesser fra deres egen praksis og reflektere over, hvorledes dette kan udvikle praksis. Således vil de studerende ved afslutningen af kurset have fået erfaringer med videoanalyse til forståelse af læring og læreprocesser, som kan bruges til at forandre og udvikle egen praksis. Der introduceres til en række værktøjer og analysemodeller, som kan støtte de studerendes arbejde med videoanalyse af læring.

Valgmodulet giver endvidere en introduktion til 360-graders optagelser til forståelse og udvikling af praksis. Dette inkluderer en introduktion til, hvordan man kan arbejde med 360-graders optagelser i Virtual Reality i programmet AVA360VR. I den sammenhæng tilbydes en ekstra fysisk aktivitet i Aalborg, hvor deltagerne på kurset kan arbejde med deres 360-graders optagelser i AVA360VR. 

 

Download flyer

 

PRAKTISK OM MODULET

Modulansvarlig: Jacob Davidsen (AAU)
Undervisere: Thomas Ryberg (AAU), Rikke Ørngreen (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.


HVORDAN ANSØGER JEG?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

HVIS MODULET IKKE IGANGSÆTTES PÅ GRUND AF FOR FÅ ANSØGNINGER, VIL DU BLIVE TILBUDT AT FØLGE ET ANDET MODUL PÅ UDDANNELSEN.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet løber fra d. 20. januar 2020 – 3. marts 2020.

Introseminar på MIL januarseminar på AAU KBH i Sydhavnen, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. d. 23. januar 2020.

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Videoanalyse til forståelse og udvikling af læring, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2020 - marts 2020

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.950 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2019

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.