Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul F18: Design og brug af videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser

MIL valgmodul F18: Design og brug af videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser

Interesserer du dig for video anvendt som et lærings- og samarbejdsværktøj i forskellige typer af kontekster?

Så er valgmodulet Design og brug af videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser interessant for dig.

Valgmodulet Design og brug af Videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser har fokus på anvendelse i formelle læringsforløb og på samarbejde- samt videndeling i organisationer. Her opnår du indsigt i og erfaringer med at designe og anvende et bredt repertoire af videoaktiviteter til læring, videndeling og samarbejde. Det vil sige, at du har mulighed for at lære, hvordan du identificerer behov og krav til videoaktiviteter i forskellige lærings- og samarbejdskontekster. Du får erfaring med at analysere potentialer og udfordringer i forskellige kontekster, der gør brug af videoaktiviteter. Ligeledes får du mulighed for at designe og afprøve specifikke videoaktiviteter til forskellige kontekster i praksis.

På valgmodulet introduceres du for forskellige typer af videoaktiviteter og bliver præsenteret for metodetilgange, som giver dig mulighed for kritisk at vurdere behov for og krav til videoaktiviteter, når video anvendes som et lærings- og samarbejdsværktøj. Der lægges således vægt på, at du får kendskab til teoretiske begreber fra feltet. Samtidig er indholdet af modulet struktureret, så du får mulighed for at opnå praksiserfaring med design, tilrettelæggelse og afvikling af videoaktiviteter, hvori der indgår refleksionsforløb sat i relation til de teoretiske begreber.

Valgmodulet giver en introduktion til forskellige typer af videoaktiviteter så som:

  • brug af videomøder, når virksomheder med flere spredte afdelinger skal videndele om opgaver og projekter
  • brug af video som metode til at udforske løsninger, reflektere over og formidle vigtige pointer i et projektarbejde
  • og brug af video som undervisningsværktøj – både synkront og asynkront

Som studerende udvælger og arbejder du videre med et specifikt område, der er relevant for din egen praksis, og samarbejder med andre studerende i grupper om at designe, afprøve og reflektere kritisk over videoaktiviteterne.

 

Læs mere i den Detaljerede modulbeskrivelse

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Rikke Ørngreen (AAU), Peter Gundersen (AAU) og Birgitte Henningsen (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Litteratur: Eventuel litteratur kan købes hos Factum Books.
NB: Udover et face-to-face-seminar vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Skulle det ske, at modulet ikke oprettes, så er du garanteret at blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.


Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Du finder både en login-vejledning og en ansøgningsvejledning her.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis du allerede går på MIL som deltidsstudereende, vælger du valgmodul internt på MIL.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet starter den 22. januar 2018 og afsluttes den 6. marts (med introduktionsseminar den 25. januar på campus AAU-CPH i Sydhavnen, København).

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2018 - marts 2018

Sted

  • København og online

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.350 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2017

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.