Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul E20: Teknologiforståelse i folkeskolens virke og praksis

MIL valgmodul E20: Teknologiforståelse i folkeskolens virke og praksis

Formålet med modulet er:

  • at undersøge hvad forsøgsfaget teknologiforståelse skal bidrage til i folkeskolen, og hvordan faget udfordrer de fagprofessionelle undervisere i spændet mellem formelle krav og praksis
  • at klæde fagprofessionelle på til at kunne bidrage til en kvalificeret og kritisk udvikling og implementering af Teknologiforståelse i forbindelse med fagets virke i praksis

Digitale forandringer i samfundet griber forandrende ind i alle livets områder, også i folkeskolen. Her har fagområdet Teknologiforståelse fundet vej til skolens fagrække, og bliver afprøvet på udvalgte skoler med det formål at finde ud af om teknologiforståelse skal væves ind som en forankret del i de eksisterede fag, eller som et ny enkeltstående fag i fagrækken.

Teknologiforståelse har fået sit eget fagformål og fire ligeværdige kompetenceområder, som samtidig er hinandens forudsætninger: Teknologisk handleevne, digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, samt computationel tankegang. Teknologiforståelse kræver, at folkeskolen klæder eleverne på til at blive digitalt myndige individer, der er dannet til kritisk, nysgerrig og refleksivt at begå sig i en foranderlig digitaliseret verden.

Det stiller krav til skolens lærings- og undervisningspraksis, hvor didaktisk tænkning og praksis fremadrettet skal være dynamisk, proaktiv, iterativt rammesat og designorienteret (Sørensen og Levinsen 2019). Det vil medføre store forandringer for lærerens didaktisk arbejde og for de faglige forudsætninger, der kræves for at klæde eleverne på til en foranderlig digitaliseret verden. Teknologiforståelse udfordrer de fagprofessionelles kompetencer og den didaktiske rammesætning af dannelsesperspektivet i en faglig kontekst.

DOWNLOAD FLYER
PRAKTISK OM MODULET

Undervisere: Janni Nielsen (CBS), Rune Dziadecki Gråbæk, Center for Skoler og dagtilbud, Greve Kommune (MIL master 2019), Natasja Simone Jakobsen, Valhøj skole, Rødovre Kommune, (MIL master 2019), Morten Larsen, Stolpedalsskolen, Aalborg kommune, (MIL master 2019)
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

 

link til studieordning


HVORDAN ANSØGER JEG?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

HVIS MODULET IKKE IGANGSÆTTES PÅ GRUND AF FOR FÅ ANSØGNINGER, VIL DU BLIVE TILBUDT AT FØLGE ET ANDET MODUL PÅ UDDANNELSEN.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet løber fra 7. december 2020 – 22. januar 2021, med introseminar på MIL oktober seminar på AAU CPH, d. 31. oktober 2020.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag - som det, der vises her på siden - er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Teknologiforståelse i folkeskolens virke og praksis, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Oktober 2020 - januar 2021. AFLYST

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • Valgmodulet er AFLYST i efteråret 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.