Master i IKT og Læring (MIL)

Spil, læring og designprocesser, MIL valgmodul forår 2021

Spil er systemer, der kan simulere komplekse sammenhænge, give feedback og tilpasse udfordring til kompetencer. Vi kan derfor lære meget om læring ved at engagere os i spil. Ved at arbejde med spildesign kommer den studerende rundt om spil som læringsmidler, der også fordrer kreativitet.

Kurset giver en introduktion til at arbejde med spil og designprocesser (designtænkning) med fokus på udvikling af det 21. århundredes kompetencer i form af samarbejde, proceshåndtering, idéudvikling og modelarbejde (materialisering). Kurset har hovedvægt på didaktiske designmetoder til at udvikle digitale spil og spilredskaber (fx Scratch), men der vil også være fokus på analoge spil (fx brætspil) og low-fi designprocesser (fx udvikling af papirprototyper).

Derudover gives der introduktion til teorier om spildesign samt forskellige teoretiske didaktiske modeller til at forbinde designprocesser og læringsmål. Kurset lægger vægt på at inddrage de studerendes egne interesser og spilpræferencer gennem konkrete spileksempler i relation til forskellige læringskontekster (fx biblioteker, museer, organisationer, virksomheder, fritidsklubber, folkeskole, gymnasium, universitet eller bredere samfundsmæssige udfordringer). Formålet er således at give de studerende indsigt i, hvordan man kan designe og anvende spil med henblik på at udvikle kompetencer gennem konkrete spilbaserede undervisningsforløb.
 

Praktisk om modulet

Undervisere: Thorkild Hanghøj, lektor, ph.d., Aalborg Universitet København og Stine Ejsing-Duun, lektor, ph.d., Aalborg Universitet København.
Type: Valgmodul (5 ECTS) under temarammen "Design". Se modulbeskrivelse i studieordning her.
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Seminardatoer

Modulet løber fra d. 25. jan. – 9. marts 2021 med introdag på MIL-seminar d. 28. jan. 2021. Dette seminar afvikles som et online seminar.

Der afholdes et F2F feedback seminar tirsdag d. 23. februar 2021 kl. 10-15 på AAU København.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Spil, læring og designprocesser, valgmodul under temarammen "Design" fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2021 - marts 2021

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.