Master i IKT og Læring (MIL)

Sociale medier og digital dannelse - etik, data og algoritmer i børne- og ungdomskulturen, MIL valgmodul forår 2022

Sociale medier og digital dannelse - etik, data og algoritmer i børne- og ungdomskulturen, MIL valgmodul forår 2022

BEMÆRK - Aflyses i foråret 2022

Formålet med valgmodulet ”Sociale medier og digital dannelse – etik, data og algoritmer i børne- og ungdomskulturen” er, at de studerende tilegner sig indsigt i og erfaringer med:

  • Hvilken betydning, sociale og digitale medier har i børn og unges hverdagsliv, og hvordan forskellige platforme rammesætter deres leg, sociale relationer og identitetsudvikling.
  • Hvordan kvalitative metoder i de digitale rum kan anvendes til at opnå relevant viden og indsigt i børn og unges hverdagspraksisser med medier. 
  • Hvordan kritisk dialog og refleksion blandt fagpersoner og med børn og unge selv kan styrke etisk stillingtagen, teknologiforståelse og digital dannelse.

Modulet henvender sig til studerende, som i deres daglige praksis arbejder med børn og unge og/eller har en interesse i at opnå viden om, hvorledes sociale medier indgår i den nuværende børne- og ungdomskultur.

Valgmodulet vil ruste de studerende til at facilitere dialog og kritisk stillingtagen til sociale medier i praksis samt afprøve metodiske tilgange til dataindsamling på sociale medieplatforme gennem tilrettelæggelse af empiriske undersøgelser. Børn og unges mediekultur diskuteres i relation til emner som platformsocialitet, overvågningskapitalisme, privatliv og digitalt medborgerskab.
 

Praktisk om modulet

Undervisere: Malene Charlotte Larsen, lektor, Aalborg Universitet og Stine Liv Johansen, lektor, Aarhus Universitet.
Type: Valgmodul (5 ECTS) under temarammen "Data, algoritmer og demokrati".
Studieordning: læs modulbeskrivelse.
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Seminardatoer

Modulet løber fra d. 24. januar –  8. marts 2022 med introdag på MIL seminar på Aalborg Universitet i København d. 27. januar 2022.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Sociale medier og digital dannelse - etik, data og algoritmer i børne- og ungdomskulturen, valgmodul under temarammen "Data, demokrati og algoritmer" fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • 24. januar 2022 - 8. marts 2022. AFLYSES

Sted

  • København samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • Forlænget til d. 15. december 2021

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.