AAU logo

Master i IKT og Læring (MIL)

Masterprojekt, MIL

Masterprojekt, MIL

Masterprojektet kan udarbejdes som et af følgende:

 • et teoretisk og analytisk projekt
 • udvikling af et produkt med tilhørende projektrapport

I begge tilfælde skal der dokumenteres videnskabelige kvalifikationer på masterniveau.

Omfanget af masterafhandlinger er højst 60 sider pr studerende, ved to studerende højst 110 sider og ved flere studerende maksimalt 130 sider.

Masterprojektet forventes udført i grupper på 2-3 deltagere, da vores erfaring siger at sparring i en gruppe er vigtig, men at gruppen omvendt skal være overskuelig.

Bedømmelseskriterier

Et masterprojekt kan enten være teoretisk/analytisk eller baseret på et produkt.

Et masterprojekt skal overholde almindelige krav til akademisk fremstilling, herunder de formelle krav til formidling, referencer og dokumentation.

Ved bedømmelsen af et teoretisk/analytisk masterprojekt lægges vægten på relevansen af de præsenterede teorier og samspillet mellem teorierne og de analytiske erkendelser på grundlag af empirien.

Hvis masterprojektet er baseret på et produkt, skal det bestå af produktet og en rapport, der indeholder de teoretiske og empiriske begrundelser for produktets udformning. Der slækkes således ikke på kravene til niveauet af den teoretiske argumentation, der skal stadig argumenteres klart for de anvendte metoder til f.eks. forundersøgelse og test.

Produktet kan f.eks. være et færdigt læringsprodukt, en prototype eller et oplæg til et læringsforløb. Afhængig af produktets karakter og færdiggørelse kan der reduceres på sidetallet i rapporten i forhold til max tallet i studieordningen.

Det er vigtigt, at der holdes en tæt kontakt mellem studerende og vejleder om masterprojektets form og de forventninger, der vil blive stillet i forbindelse med bedømmelsen.

 

MODULBESKRIVELSE FOR 2019/2020

Seminardatoer og øvrige udgifter

Projektperiode

 • September seminar 6.-7.9.2019 på Aalborg Universitet (AUB): kort introduktion til masterprojekt.
 • Fra starten af oktober til slutningen af oktober begynder vi at diskutere mulige emner for specialeskrivningen i Moodle.
 • På oktober-seminaret (face-to-face seminar) på Aarhus Universitet  d. 24.-26.10.2019. afholdes ‘Masterprojekt børs’.
 • Beg. af dec. 2019 afleveres en master-projektbeskrivelse til godkendelse.
 • Beg. af jan. 2020 tildeles vejledere.
 • Januar-seminar 23.-25.1.2020 på Aalborg Universitet, København: det intensive arbejde med masterprojektet begynder i forbindelse med seminaret.
 • Opponentseminar 1.4.2020 på Roskilde Universitet (Midtvejsseminar).
 • Aflevering i Digital Eksamen: 2.6.2020.
 • Projekteksamen 18.6.2020 - Eksamen foregår på Aalborg Universitet, København.

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Masterprojektmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

 • Jan./feb. 2019 - juni 2019

Sted

 • København, Roskilde, Aalborg samt online

ECTS

 • 15

Pris

 • 21.625 kr. (forår 2019)
 • 23.125 kr. (forår 2020 og frem)

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2018 (ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat)

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.