Master i IKT og Læring (MIL)

Masterprojekt

Masterprojekt

Masterprojektet kan udarbejdes som et af følgende:

 • et teoretisk og analytisk projekt
 • udvikling af et produkt med tilhørende projektrapport

I begge tilfælde skal der dokumenteres videnskabelige kvalifikationer på masterniveau.

Masterprojektet forventes udført i grupper på 2-3 deltagere, da vores erfaring siger at sparring i en gruppe er vigtig, men at gruppen omvendt skal være overskuelig.

Bedømmelseskriterier

Et masterprojekt kan enten være teoretisk/analytisk eller baseret på et produkt.

Et masterprojekt skal overholde almindelige krav til akademisk fremstilling, herunder de formelle krav til formidling, referencer og dokumentation.

Ved bedømmelsen af et teoretisk/analytisk masterprojekt lægges vægten på relevansen af de præsenterede teorier og samspillet mellem teorierne og de analytiske erkendelser på grundlag af empirien.

Hvis masterprojektet er baseret på et produkt, skal det bestå af produktet og en rapport, der indeholder de teoretiske og empiriske begrundelser for produktets udformning. Der slækkes således ikke på kravene til niveauet af den teoretiske argumentation, der skal stadig argumenteres klart for de anvendte metoder til f.eks. forundersøgelse og test.

Produktet kan f.eks. være et færdigt læringsprodukt, en prototype eller et oplæg til et læringsforløb. Afhængig af produktets karakter og færdiggørelse kan der reduceres på sidetallet i rapporten i forhold til max tallet i studieordningen.

Det er vigtigt, at der holdes en tæt kontakt mellem studerende og vejleder om masterprojektets form og de forventninger, der vil blive stillet i forbindelse med bedømmelsen.

Læs yderligere i MILs studieordning

Seminardatoer og øvrige udgifter

Projektperiode

 • September seminar 10.-12.9.2020 på Aalborg Universitet (AUB): kort introduktion til masterprojekt.
 • Fra starten af oktober til slutningen af oktober begynder vi at diskutere mulige emner for specialeskrivningen i Moodle.
 • På oktober-seminaret (face-to-face seminar) på Aarhus Universitet d. 29.-31.10.2020 afholdes ‘Masterprojekt børs’.
 • Beg. af dec. 2020 afleveres en master-projektbeskrivelse til godkendelse.
 • Beg. af jan. 2021 tildeles vejledere.
 • Januar-seminar 28.-30.1.2021 på Aalborg Universitet, København: det intensive arbejde med masterprojektet begynder i forbindelse med seminaret.
 • Opponentseminar 13.4.2021 på Roskilde Universitet (Midtvejsseminar).
 • Aflevering i Digital Eksamen: 3.6.2021 kl. 12:00.
 • Projekteksamen 17.6.2021 - Eksamen foregår på Aalborg Universitet, København.

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Masterprojektmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

 • Februar 2021 - juni 2021

Sted

 • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

 • 15

Pris

 • 26.550 kr.

Ansøgningsfrist

 • Kun muligt at følge som afslutning på fuld masteruddannelse

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.