Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul E20: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme

MIL valgmodul E20: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme

Formålet med valgmodulet ”Pædagogisk og faglig styrkelse af læreres og læringskonsulenters arbejde med it-læringsplatforme” er, at de studerende tilegner sig indsigt i og erfaringer med:

  1. Hvordan it-læringsplatforme kan indgå i styrkelsen af lærerarbejdet –pædagogisk og fagligt
  2. Hvordan undervisningsforløb og ibrugtagningsprocesser af læringsplatforme kan designes og ledes

Modulet udforsker, hvordan læringsplatforme understøtter og påvirker lærerarbejdet i et skole/virksomheds/institutionsperspektiv inden for alle uddannelses- og virksomhedsformer.  Endvidere udvikles og afprøves brugerinddragende metoder til at udvikle virksomme indsatser, der belyser og adresserer de problemer og muligheder, der opleves i praksis. Der er fokus på didaktiske, teknologiske og organisatoriske aspekter af arbejdet med læringsplatforme.

Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne anvende videnskabelige metoder og redskaber i relation til pædagogisk og faglig styrkelse af arbejdet med it-læringsplatforme; herunder at analysere og vurdere relaterede problemstillinger omkring digitalisering og it-didaktik, samt at designe og lede ibrugtagningsprocesser af læringsplatforme.
 

DOWNLOAD FLYER


Praktisk om modulet

Undervisere: Lone Dirckinck-Holmfeld (AAU), Lars Birch Andreasen (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.
 

link til studieordning

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet løber fra 7. december 2020 – 22. januar 2021, med introseminar på MIL oktober seminar på AAU CPH, d. 31. oktober 2020.


Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Oktober 2020 - januar 2021

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • Forlænget til d. 15. oktober 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.