AAU logo

Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul E18: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme

MIL valgmodul E18: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme

Formålet med valgmodulet ”Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme” er, at de studerende tilegner sig indsigt i og erfaringer med:

  • Hvordan it-læringsplatforme kan indgå i styrkelsen af lærerarbejdet –pædagogisk og fagligt
  • Hvordan undervisningsforløb og ibrugtagningsprocesser af læringsplatforme kan designes og ledes

Modulet udforsker, hvordan læringsplatforme understøtter og påvirker lærerarbejdet i et skole/virksomheds/institutionsperspektiv indenfor alle uddannelsesformer.  Endvidere udvikles og afprøves brugerinddragende metoder til at udvikle virksomme indsatser, der belyser og adresserer de problemer og muligheder, der opleves i praksis. Der er fokus på didaktiske, teknologiske og organisatoriske aspekter af arbejdet med læringsplatforme.

 

læs mere i den detaljerede Modulbeskrivelse

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Lone Dirckinck-Holmfeld (AAU), Morten Misfeldt (AAU) og Lars Birch Andreasen (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS)

NB: Skulle det ske, at modulet ikke oprettes, så er du garanteret at blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

 

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende og ikke har gået på MIL før, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS), hvor du både finder en login-vejledning og en ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til evu@aau.dk.

Hvis du allerede går på MIL som almindeligt deltids- eller fuldtidsstuderende, vælger du valgmodul internt på MIL.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Kursusforløb

Introseminar d. 27. oktober 2018 på Aarhus Universitet
Modulet forløber fra 3. dec. 2018 til 18. jan. 2019, med seminardage som beskrevet nedenfor

Design seminar: 27.10.2018 (Århus Universitet, Århus )
Online periode: 3.12.2018 – 18.1. 2019
Webinar 1: tirsdag 4.12.2018 kl. 19-20 (Online)
Webinar 2: mandag 17.12.2018 kl. 19-20 (Online)
Videndeling seminar: 11.1.2019 (Aalborg Universitet, København)
Aflevering: 15.1.2019 (Digital eksamen)
Bedømmelse og feedback: (Digital eksamen og Moodle)

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Oktober 2018 - januar 2019

Sted

  • Aarhus, København samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. juni 2018

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.