Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul E19: Implementering og ibrugtagning af sundhedsteknologi: læringsmæssige udfordringer

MIL valgmodul E19: Implementering og ibrugtagning af sundhedsteknologi: læringsmæssige udfordringer

Det danske sundhedsvæsen er blandt de mest digitaliserede i verden og digitale redskaber understøtter arbejdsgange både på hospitaler, hos de praktiserende læger og i de kommunale sundhedstilbud, ligesom rammerne for hvordan sundhedsydelser leveres også flytter sig. Sundhedsvæsnet er nu også tilgængeligt på digitale platforme, apps, sundhedsportaler mv.

Implementering og ibrugtagning af digitale sundhedsydelser har vist sig at volde mange problemer og overraskelser. I dette modul undersøger vi hvordan digitale teknologier ændrer leveringen af sundhedsydelser og hvilke læringsmæssige udfordringer det giver, både set fra de sundhedsprofessionelles perspektiv og fra borger- og patientperspektiv. Fokus er på relationen mellem borger, teknologi og sundhedsvæsen.

Modulet introducerer sundhedsteknologi  samt teorier og metoder til at forstå og analysere implementerings- og ibrugtagningsprocesser med henblik på kunne overskue, planlægge og gennemføre sådanne processer.

 

Modulbeskrivelse

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Ann Bygholm, Professor ved AAU (modulansvarlig), Ulla Konnerup, Adjunkt ved AAU
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

 

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login-vejledning og en ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

 

Download flyer

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet oprettes ikke i efterår 2019.

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Implementering og ibrugtagning af sundhedsteknologi: læringsmæssige udfordringer, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • September 2019 - januar 2020. AFLYST

Sted

  • Aarhus og online

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.950 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. juni 2019

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.