Master i IKT og Læring (MIL)

Kernemodul 1: Ikt-baserede læreprocesser

Kernemodul 1: Ikt-baserede læreprocesser

Digitale teknologier spiller en større og større rolle inden for mange samfundsmæssige domæner, og i flere domæner er digitale medier blevet definerende for deres udvikling. På dette modul sætter vi fokus på, hvilke betingelser, muligheder og udfordringer digitale teknologier opstiller inden for uddannelse og læring.

Modulet tager afsæt i en kobling mellem læringsteoretiske positioner og teknologiforståelser med henblik på en diskussion af de roller, teknologien kan spille i læreprocesser. Det rammesættende spørgsmål for modulet er hvordan digitale teknologier kan understøtte læring.

Modulet sætter specifikt fokus på:

 • teknologiers unikke læringspotentialer og spørgsmålet om, hvordan de åbner for nye former for læring og uddannelse
 • hvorledes forskellige digitale kommunikations- og samarbejdsformer kan forstås og håndteres i en læringskontekst.

Endvidere vil vi på modulet arbejde med/i forskellige udvalgte kommunikationsformer - såsom diskussionsfora, samskrivningsværktøjer, blogs, videokonference og grupperum.

Centrale spørgsmål for modulet:

 • Hvordan kan digitale teknologier understøtte læring?
 • Hvilke forskellige roller kan teknologien spille inden for uddannelse/læring?
 • Hvad karakteriserer digitale kommunikationsformer?
 • Hvilke (nye) undervisnings- og uddannelsesformer understøtter digitale teknologier?
   

Praktisk om modulet

Undervisere: Christian Dalsgaard (AU), Thomas Ryberg (AAU), Jørgen Lerche Nielsen (RUC)
Type: Kernemodul (5 ECTS point).

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet starter d. 6. september og afsluttes d. 18. oktober 2021. I undervisningsperioden indgår et face-to-face introduktionsseminar, som afholdes d. 9.-11. september 2021 på Aalborg Universitetsbibliotek, Kroghstræde 1-3, 9220 Aalborg Ø.

NB: Udover face-to-face-seminaret vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.
 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Ikt-baserede læreprocesser, kernemodul 1 fra Master i IKT og Læring

Varighed

 • September 2021 - oktober 2021

Sted

 • Aalborg samt online

ECTS

 • 5

Pris

 • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2021

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.