Master i IKT og Læring (MIL)

Kernemodul 2: Ikt og interaktionsdesign

Kernemodul 2: Ikt og interaktionsdesign

Modulet lægger vægt på at bringe viden om ikt og interaktionsdesign ind i formel og uformel lærings- og undervisningsudvikling. Modulet vil således, gennem at veksle mellem teori, metode og praksis, udforske potentialer, muligheder og udfordringer i krydsfeltet mellem lærings- og undervisningspraksis, teknologi og interaktionsdesign.

Formålet med modulet er at give deltagerne indsigt i feltet for ’design based research’ og ’educational design research’ (didaktisk designforskning) med henblik på at kunne forholde sig undersøgende, eksperimenterende og designprocessuelt til nye teknologier og interaktionsdesign i undervisnings- og læringskontekster.

Modulet sætter blandt andet fokus på følgende områder:

 • Teorier og metoder inden for interaktionsdesign og designprocesser med udgangspunkt i udviklingsmodeller fra interaktionsdesign og didaktisk designforskning.
 • Indsigt i og viden om interaktionsdesign og didaktisk designforskning inden for formelle og uformelle lærings- og undervisningskontekster.
 • Udvikling, afprøvning og evaluering af interaktionsdesign i praksis gennem brug af designmetoder og ’prototyping’
 • Viden om og erfaring med udførsel af forskellige faser i designprocessen: undersøgelse, idegenerering, konceptualisering, prototyping, test og evaluering af ikt-baserede artefakter.
   

Praktisk om modulet

Undervisere: Rikke Magnussen (AAU), Rikke Toft Nørgaard (AU)
Type: Kernemodul (5 ECTS point).

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet starter d. 22. oktober og afsluttes d. 3. december 2021. I undervisningsperioden indgår et face-to-face introduktionsseminar, som afholdes d. 28.-30. oktober 2021 på å AAU i Københavns Sydhavn, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

NB: Udover face-to-face-introseminaret vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.
 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Ikt og interaktionsdesign, kernemodul 2 fra Master i IKT og Læring

Varighed

 • Oktober 2021 - december 2021

Sted

 • København samt online

ECTS

 • 5

Pris

 • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2021

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.