AAU logo

Master i IKT og Læring (MIL)

Kernemodul 2: Ikt og interaktionsdesign, MIL

Kernemodul 2: Ikt og interaktionsdesign, MIL

Modulet "Ikt og interaktionsdesign" omfatter arbejdet med brugergrænseflader og med design af virtuelle læringsrum. Der fokuseres specielt på interaktion og meningsskabelse i menneske-computer-relationen. I faget arbejdes der med metoder og teknikker igennem hele designprocessen fra den indledende undersøgelse, over idefasen og konceptualisering, prototyping og fysisk design. Herunder tilegner den studerende sig kompetencer i brug af designværktøjer.

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Janni Nielsen (CBS), Rikke Toft Nørgaard (AU)
Type: Kernemodul (5 ECTS point)
 

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Du finder både en login-vejledning og en ansøgningsvejledning her.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

 

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet starter den 17. oktober og afsluttes den 29. november 2020. I undervisningsperioden indgår et face-to-face introduktionsseminar, som afholdes d.  29.-31. oktober 2020 på Aalborg Universitet København i Københavns Sydhavn.

NB: Udover face-to-face-introseminaret vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Ikt og interaktionsdesign, kernemodul 2 fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Oktober 2020 - december 2020

Sted

  • København samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 15. juni 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.