Master i IKT og Læring (MIL)

Kernemodul 4: Ikt og didaktisk design

Kernemodul 4: Ikt og didaktisk design

Ikt og didaktisk design omfatter forskellige didaktiske tilgange som grundlag for analyse og design af ikt-baserede læreprocesser, læringsprodukter og/eller virtuelle læringsomgivelser. Endvidere omfatter fagområdet det didaktisk-teoretiske grundlag for design af medieret kommunikation og interaktion med særlig fokus på sociale netværk og multimodalitet.

Målet med modulet er, at den studerende dels tilegner sig viden om teori og metoder inden for feltet ikt og didaktisk design, og dels forståelse for didaktisk design i relation til multimodale, interaktive, kommunikative og kollaborative forhold som grundlag for at kunne analysere og vurdere relaterede problemstillinger og igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for feltet ikt og didaktisk design.

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Birgitte Holm Sørensen (AAU), Thorkild Hanghøj (AAU)
Type: Kernemodul (5 ECTS point)
 

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Du finder både en login-vejledning og en ansøgningsvejledning her.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

 

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet starter den 17. oktober og afsluttes den 29. november 2020. I undervisningsperioden indgår et face-to-face introduktionsseminar, som afholdes d. 29.-31. oktober 2020 på Aalborg Universitet København i Københavns Sydhavn.

NB: Udover face-to-face-introseminaret vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Ikt og didaktisk design, kernemodul 4 fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Oktober 2020 - december 2020

Sted

  • København samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • Forlænget til d. 13. august  og igen til 15. oktober 2020
    Uddannelsen igangsættes, og der er fortsat ledige pladser.

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.