Master i IKT og Læring (MIL)

Kernemodul 4: Ikt og didaktisk design

Kernemodul 4: Ikt og didaktisk design

Ikt og didaktisk design omfatter forskellige didaktiske tilgange som grundlag for analyse og design af ikt-baserede læreprocesser, læringsprodukter og/eller virtuelle læringsomgivelser. Endvidere omfatter fagområdet det didaktisk-teoretiske grundlag for design af medieret kommunikation og interaktion med særlig fokus på sociale netværk og multimodalitet.

Målet med modulet er, at den studerende dels tilegner sig viden om teori og metoder inden for feltet ikt og didaktisk design, og dels forståelse for didaktisk design i relation til multimodale, interaktive, kommunikative og kollaborative forhold som grundlag for at kunne analysere og vurdere relaterede problemstillinger og igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for feltet ikt og didaktisk design.
 

Praktisk om modulet

Undervisere: Birgitte Sølbeck Henningsen (AAU), Thorkild Hanghøj (AAU)
Type: Kernemodul (5 ECTS point).

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet starter d. 22. oktober og afsluttes d. 3. december 2021. I undervisningsperioden indgår et face-to-face introduktionsseminar, som afholdes d. 28.-30. oktober 2021 på å AAU i Københavns Sydhavn, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

NB: Udover face-to-face-introseminaret vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Ikt og didaktisk design, kernemodul 4 fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Oktober 2021 - december 2021

Sted

  • København samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. juni 2021

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.