Master i IKT og Læring (MIL)

Hybrid undervisning, MIL valgmodul efterår 2021

Modulet introducerer de studerende til begrebet om hybrid undervisning, og hvordan man didaktisk kan tilrettelægge hybride forløb som underviser. Hybrid forstår vi i modulet dels som kreative sammentænkninger af online og onsite-undervisning, men hybriditet dækker over produktive og kreative blandinger af mange forskellige elementer, såsom formel/uformel, institutionel/ikke-institionel, analog/digital, disciplinært/interdisciplinært.

I modulet skal vi arbejde teoretisk med, hvordan vi kan forstå og konceptualisere hybrid undervisning og læring, og hvordan det adskiller sig fra fx blended learning og flipped classroom. Vi skal også arbejde i praksis med design og tilrettelæggelse af hybride forløb, hvor vi skal eksperimentere med, hvorledes forskellige digitale teknologier kan indgå i hybrid undervisning, og hvordan man arbejde med forskellige former for hybriditet.


Praktisk om modulet

Undervisere: Thomas Ryberg, professor (AAU), Christian Dalsgaard, lektor (AU), Rikke Toft Nørgaard, lektor (AU)
Type: Valgmodul (5 ECTS) under temarammen "Digital didaktik". Se modulbeskrivelse i studieordning her.
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Seminardatoer

Modulet løber fra d. 6. december 2021 – 21. januar 2022 med introdag på MIL seminar på på Aalborg Universitet i København d. 30. oktober 2021.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Hybrid undervisning, valgmodul under temarammen "Digital didaktik" fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Oktober 2021 - januar 2022

Sted

  • København samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. oktober 2021

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.