Master i IKT og Læring (MIL)

Googlificeringen af uddannelse, MIL valgmodul forår 2021

Google, Microsoft, Facebook, Apple, Huawei og andre teknologigiganter er på kort tid blevet uundgåelige medspillere i uddannelsessystemer verden over. Også i Danmark er digitale teknologier blevet fast inventar i børnehaver, skoler og universiteter, hvor digitaliseringen af alt fra skemalægning til læringsforløb producerer stadig større datamængder om og på tværs af skolens aktører. Men hvad betyder det for skolen når astronomiske mængder data – i skalaen petabytes, exabytes og zettabytes – cirkulerer i og uden om dens virke? Hvad er de politiske intentioner og økonomiske interesser bag brugen af digitale teknologier i uddannelse? Og hvordan er teknologigiganterne på kort tid blevet dagsordensættende som pædagogiske magtfaktorer?

I dette valgmodul tager vi med afsæt i den nyeste forskning på området fat om disse spørgsmål. Modulet tilbyder en mulighed for at opøve en kritisk tilgang til at reflektere over de politiske, pædagogiske og etiske problemstillinger, der i dag banker på døren med hvert eneste nye device eller software, der introduceres i de danske uddannelsesinstitutioner.

Gennem modulet vil de studerende tilegne sig indsigt i og erfaringer med:

  1. Hvordan de globale teknologigiganter tænker om og arbejder i uddannelsessektoren, herunder forholdet mellem data, profit og pædagogisk praksis;
  2. Hvordan den danske sektor for uddannelsesteknologi har udviklet sig gennem de sidste to årtier og hvor den bevæger sig hen;
  3. Hvilke konsekvenser det kan have for uddannelsessystemet som et offentligt anliggende, når privatejede teknologier, algoritmer og data integreres ind i hjertet af dets styring og forvaltning.

I modulet vil vi ydermere udforske, hvad det vil sige at undersøge digitale teknologier som pædagogiske aktører, og ikke blot neutrale redskaber til undervisning og læring. Med afsæt i de studerendes egne erfaringer og interesser indenfor området vil de studerende i grupper blive bedt om at fremstille en metodisk analyse af én platform eller teknologi, som vil danne rammen om kursets afsluttende prøve.
 

Praktisk om modulet

Undervisere: Lucas Cone, ph.d.-stipendiat, DPU, Aarhus Universitet og Jørgen Bjarne Lerche Nielsen, Aalborg Universitet
Type: Valgmodul (5 ECTS) under temarammen "Data, demokrati og algoritmer". Se modulbeskrivelse i studieordning her.
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Seminardatoer

Der afholdes to webinarer med korte forelæsninger og et afsluttende vidensdelingsseminar. OBS: Modulet er aflyst i foråret 2021.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Googlificeringen af uddannelse, valgmodul under temarammen "Data, demokrati og algoritmer" fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2021 - marts 2021. AFLYST

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.