Master i IKT og Læring (MIL)

Esport i et læringsperspektiv, MIL valgmodul forår 2022

Esport i et læringsperspektiv, MIL valgmodul forår 2022

Esport er verdens hurtigst voksende sportsgren. Samtidig åbner esport aktiviteter for en lang række læringspotentialer. Det omhandler især muligheder for at udvikle kompetencer i samarbejde, planlægning og kommunikation. Men esport kan også kobles til læring indenfor mange forskellige fagområder, herunder markedsføring, psykologi og entreprenørskab samt skolefag som dansk eller engelsk. Samtidig kan esport bidrage til at fremme motivation, selvregulering og trivsel blandt spillere.

På dette modul søger vi at udforske en didaktik for, hvordan man kan rammesætte, facilitere og evaluere esport aktiviteter i pædagogiske og læringsmæssige kontekster - herunder foreningsliv, specialundervisning, efterskoler, SFO’er, folkeskoler eller gymnasier. Formålet med modulet er således at undersøge potentialerne i samt afprøve didaktiske principper for, hvordan esport aktiviteter kan bidrage til læring og udvikling af deltagere.

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Thorkild Hanghøj, professor MSO, ph.d., Aalborg Universitet, København og Rune Kristian Lundedal Nielsen, lektor, ph.d., IT Universitetet.
Type: Valgmodul (5 ECTS) under temarammen "Digital didaktik".
Studieordning: læs modulbeskrivelse.
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Seminardatoer

Modulet løber fra d. 24. januar –  8. marts 2022 med introdag på MIL seminar på Aalborg Universitet i København d. 29. januar 2022.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Esport i et læringsperspektiv, valgmodul under temarammen "Digital didaktik" fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • 24. januar 2022 - 8. marts 2022

Sted

  • København samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2021

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.