Master i IKT og Læring (MIL)

Digitale kompetencer i og på tværs af fagområder, MIL valgmodul forår 2021

Formålet med modulet er at udforske og sætte ord på digitale kompetencer, der er centrale for læring og vidensopbygning inden for og på tværs af fagområder. Deltagerne skal efter modulet kunne svare på spørgsmålet:
Hvad gør digitale teknologier ved min faglighed, og hvilke nye kompetencer er/bliver vigtige i min profession?

På modulet sætter vi fokus på digitale teknologiers dobbeltrolle som infrastruktur og 'kognitiv partner', der har forskellige betydninger for vidensarbejde. Som en infrastruktur og kommunikationsværktøj giver digitale teknologier brugeren adgang til data, information og mennesker med lignende interesser og ekspertise. Som kognitiv partner indtager digitale teknologier en rolle, hvor brugerne kan udvide deres handlerum ved at uddelegere dele af opgaver til software (fx med regning og korrekturlæsning) eller løse komplekse opgaver i samspil med teknologi (fx med søgemaskiner og datavisualisering).

Modulet introducerer til eksempler på digitale værktøjer og praksisser, der udvider og udfordrer fagområder, og som er medvirkende til at tegne en ‘tværfaglig vending’ inden for vidensarbejde. Fx:

  • undersøgelser på nettet, fra informationssøgning og -vurdering til søgekritik
  • data literacy til analyse og visualisering af mønstre i data
  • dataindsamling i naturfag-eksperimenter (fx ved hjælp af mobiltelefoner) og deltagelse i citizen-science initiativer
  • deltagelse i kollaborativ vidensopbygning (fx via fælles skrivning, tekst- og videoannotering, kuratering af online-ressourcer)
  • sprogværktøjer (fx automatisk korrekturlæsning, integration af tekstkorpora i ordbøger, tale-til-tekst, chatbots).

Et centralt mål med modulet er, at deltagerne udarbejder læringsaktiviteter, der sigter mod at udvikle digitale kompetencer i tilknytning til deres egen faglighed og i tværfaglige kontekster.
 

Praktisk om modulet

Undervisere: Francesco Caviglia, lektor, Aarhus Universitet og Christian Dalsgaard, lektor, Aarhus Universitet.
Type: Valgmodul (5 ECTS) under temarammen "Digitale kompetencer". Se modulbeskrivelse i studieordningen her.
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Seminardatoer

Modulet løber fra d. 25. jan. – 9. marts 2021 med introdag på MIL-seminar d. 28. jan. 2021. Dette seminar afvikles som et online seminar.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Digitale kompetencer i og på tværs af fagområder, valgmodul under temarammen "Digitale kompetencer" fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2021 - marts 2021

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.