AAU logo

Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul F20: Digitale kompetencer i og på tværs af fagområder

MIL valgmodul F20: Digitale kompetencer i og på tværs af fagområder

Formålet med modulet er at identificere digitale kompetencer, der er centrale for læring og vidensopbygning inden for og på tværs af fagområder. Deltagerne skal til sidst kunne svare på spørgsmålet: Har det digitale betydning for mit fagområde og profession?

Digitale teknologier har en todelt indflydelse på vidensarbejde. På den ene side udgør teknologierne en infrastruktur, der giver brugeren let adgang til data, information og mennesker med lignende interesser og betydelig ekspertise. På den anden side kan digitale teknologier indtage en rolle som ‘kognitiv partner’, hvor brugerne kan styrke deres handlerum ved at uddelegere opgaver til software. Begge dimensioner af digitale teknologier er vigtige og forsøges fx integreret i læreplanerne på de gymnasiale uddannelser og styrket på de videregående uddannelser gennem et ‘digitalt løft’.

Modulet introducerer til eksempler på digitale værktøjer og praksisser, der udvider og udfordrer fagområder, og som er medvirkende til at tegne en ‘tværfaglig vending’ inden for vidensarbejde. Fx:

  • undersøgelser på nettet, fra informationssøgning og -vurdering til søgekritik
  • data literacy til analyse og visualisering af mønstre i data
  • dataindsamling i naturfag-eksperimenter (fx ved hjælp af mobiltelefoner) og deltagelse i citizen-science initiativer
  • deltagelse i vidensopbygningsprocesser (fx via fælles tekst- og videoannotering)
  • praksisser og værktøjer til støtte af kollektiv intelligens og kollektive beslutninger.

Et centralt mål med modulet er, at deltagerne udarbejder læringsaktiviteter, der sigter mod at udvikle digitale kompetencer i tilknytning til deres egen faglighed og i tværfaglige kontekster.

 

Download flyer


PRAKTISK OM MODULET

Modulansvarlig: Christian Dalsgaard (AU)
Undervisere: Francesco Caviglia (AU)
Type: Valgmodul (5 ECTS)
NB: Udover et face-to-face-seminar vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.


HVORDAN ANSØGER JEG?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

HVIS MODULET IKKE IGANGSÆTTES PÅ GRUND AF FOR FÅ ANSØGNINGER, VIL DU BLIVE TILBUDT AT FØLGE ET ANDET MODUL PÅ UDDANNELSEN.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet løber fra d. 20. januar 2020 – 3. marts 2020.

Introseminar på MIL januarseminar på AAU KBH i Sydhavnen, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. d. 23. januar 2020.

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Digitale kompetencer i og på tværs af fagområder, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2020 - marts 2020

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.950 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2019

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.