Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul F18: Digital produktion og didaktiske designere

MIL valgmodul F18: Digital produktion og didaktiske designere

Formålet med valgmodulet ”Digital produktion og didaktiske designere” er at give indsigt i og erfaringer med digital produktion. På valgmodulet sættes der fokus på didaktisk design, som åbner for forskellige grader af de lærendes deltagelse og ansvar i relation til fag og tværfaglige læreprocesser, evaluering og kreativitet.

I modulet arbejder du med kombinationer af teorier og modeller inden for digital produktion og didaktisk design, som bringer praksiserfaring i tæt samspil med refleksion og viden: didaktisk design, de lærende som didaktiske designere, videnledelse, videndeling, kollaborativ læring, selvstyring og evalueringer som læringspraksis.

 

Læs mere i den detaljerede modulbeskrivelse

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Birgitte Holm Sørensen (AAU) og Karin Levinsen (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Litteratur: Eventuel litteratur kan købes hos Factum Books.
Ud over de tre face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Der optages max. 15 studerende på modulet. Hvis vi rettidigt modtager flere end 15 kvalificerede ansøgninger, vil ansøgere blive optaget efter "først-til-mølle" princippet.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tibudt at følge et andet modul på uddannelsen.


Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Du finder både en login-vejledning og en ansøgningsvejledning her.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis du allerede går på MIL som deltidsstudereende, vælger du valgmodul internt på MIL.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet starter den 22. januar 2018 og afsluttes den 5. juni (med introduktionsseminar den 25. januar på campus AAU-CPH i Sydhavnen, København). 2. Seminar afvikles den 20. marts 2018 (kl. 10-15.30) som et face-to-face opponent- og workshopseminar på AAU-CPH. 3. seminar afvikles d. 8. maj 2018 (kl. 10-15.30) ligeledes på AAU-CPH.
 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Digital produktion og didaktiske designere, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2018 - juni 2018

Sted

  • København og online

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.350 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2017

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.