Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul F19: Digital produktion og didaktiske designere

MIL valgmodul F19: Digital produktion og didaktiske designere

Formålet med valgmodulet ”Digital produktion og didaktiske designere” er at de studerende tilegner sig indsigt i og erfaringer med digital produktion, hvor der sættes fokus på didaktiske design, som åbner for forskellige grader af deltagelse og ansvar i relation til fag og tværfaglige læreprocesser, evaluering og kreativitet.

I modulet arbejdes der med kombinationer af teorier og modeller inden for digital produktion og didaktisk design, der bringer praksiserfaring i tæt samspil med refleksion og viden: didaktisk design, De lærende som didaktiske designere, videnledelse, videndeling, kollaborativ læring, selvstyring og evalueringer som læringspraksis.

 

Læs mere i den detaljerede modulbeskrivels

Praktisk om modulet

Undervisere:Professor Birgitte Holm Sørensen (AAU) og Lektor Karin Levinsen (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS)

Ud over de tre face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.


Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Du finder både en login-vejledning og en ansøgningsvejledning her.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis du allerede går på MIL som deltidsstudereende, vælger du valgmodul internt på MIL.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet løber fra d. 21. januar 2019 og afsluttes den 8. maj - i forløbet er der 3 face to face seminarer:

1. seminar (introduktionsseminar) afvikles d. 24. januar på campus AAU-CPH i Sydhavnen, København.
2. seminar afvikles d. 5. marts 2019 på campus AAU-CPH i Sydhavnen, København.
3. seminar afvikles d. 11. april 2019 som et opponent- og workshopseminar på campus AAU-CPH i Sydhavnen, København.

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Digital produktion og didaktiske designere, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2019 - maj 2019

Sted

  • København, Roskilde og eksamen i Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2018

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.