Master i IKT og Læring (MIL)

Dialogisk undervisning - perspektiver og praksis, MIL valgmodul efterår 2021

Dialog er både grundlæggende forudsætning og drivkraft for al undervisning, samt nøgle til samarbejdsdrevet vidensopbygning og problemløsning. Alligevel gøres selve dialogen sjældent til genstand i undervisningen - hverken i forskning eller i praksis. Dog er der i disse år stigende interesse for at forske i dialogisk undervisning, ikke mindst i lyset af den store udbredelse af online formater til undervisning.

Modulet kvalificerer dig til at undersøge, hvordan forskellige digitale teknologier kan understøtte, eller måske modvirke, dialogisk undervisning. Fx online videobaseret undervisning, læringsplatforme, spil, feedback- eller annoteringsværktøjer, simulationer og redskaber til idéudvikling og præsentation. Modulet vil sætte fokus på, hvordan man kan kvalificere dialogisk undervisning gennem dialogiske principper.

Du introduceres til udvalgte teorier, perspektiver og eksempler på dialog og dialogisk undervisning. Vi arbejder med forståelse af konkret dialog i forskellige undervisningsformater som fx klasserum, gruppesamtaler, logbøger/porteføljer gennem synkron og asynkron kommunikation, samt andre medier og formater til dialog. Derudover sættes også fokus på muligheder for deltagelse i dialog i forhold til positionering og flerstemmighed.
 

Praktisk om modulet

Undervisere: Thorkild Hanghøj (AAU), Lars Birch Andreasen (AAU), Francesco Caviglia (AU)
Type: Valgmodul (5 ECTS) under temarammen "Digital didaktik". Se modulbeskrivelse i studieordning her.
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Seminardatoer

Modulet løber fra d. 6. december 2021 – 21. januar 2022 med introdag på MIL seminar på på Aalborg Universitet i København d. 30. oktober 2021.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Dialogisk undervisning - perspektiver og praksis, valgmodul under temarammen "Digital didaktik" fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Oktober 2021 - januar 2022

Sted

  • København samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. oktober 2021

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.