Master i IKT og Læring (MIL)

Design og brug af videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser, MIL valgmodul efterår 2020

Formålet med temaet "Design og brug af videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser" er, at de studerende opnår indsigt i og erfaringer med at designe og anvende et bredt repertoire af video-aktiviteter til læring, videndeling og samarbejde. Dvs. der kan på modulet anvendes video-værktøjer i bred forstand, såsom audio, visuelle, video, grafiske og animationsorienterede værktøjer.

Modulet giver en introduktion til forskellige typer af video-aktiviteter, så som:

 • Brug af videomøder, når virksomheder med flere spredte afdelinger skal videndele om og organisere opgaver, projekter og arbejdsgange
 • Brug af video som metode til at udforske løsninger, at reflektere over, designe, udvikle og at formidle vigtige pointer, fx i et projektarbejde eller ift. nye arbejdsgange
 • Og brug af video som undervisningsværktøj – både synkront og asynkront.

Deltagerne udvælger og arbejder videre med et specifikt område, der er relevant for egen praksis, og samarbejder i grupper om at designe, afprøve og reflektere kritisk over video-aktiviteterne.

På modulet arbejdes med forskellige teoretiske og metodiske bidrag til at forstå, hvad der er på spil i de forskellige typer af videoaktiviteter, og ift. om der er tale om et mål om at understøtte formelle læringsprocesser eller hverdagskommunikation, videndeling og samarbejde.

Der er således to tråde i modulet:

 • Der læses og diskuteres litteratur om begreber og modeller for design, tilrettelæggelse og afvikling af videoaktiviteter i bred forstand. 
 • Der designes, tilrettelægges og afprøves (evt. prototypisk og med tænkte testpersoner) en videoaktivitet, som evalueres ift. den læste litteratur.
   

Praktisk om modulet

Undervisere: Rikke Ørngreen - modulkoordinator (AAU), Peter Gundersen (Absalon/AAU), Heidi Hautopp (AAU) og Birgitte Henningsen (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS) under temarammen "Design". Se modulbeskrivelse i studieordning her.
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

 

DOWNLOAD FLYER

Seminardatoer

Modulet løber fra d. 7. december 2020 – 22. januar 2021 med introseminar på MIL oktober seminar på AAU CPH d. 31. oktober 2020.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Design og brug af videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser, valgmodul under temarammen "Design" fra Master i IKT og Læring

Varighed

 • Oktober 2020 - januar 2021

Sted

 • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

 • 5

Pris

 • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.