Master i IKT og Læring (MIL)

Computational thinking i et pædagogisk og didaktisk perspektiv, MIL valgmodul efterår 2021

Computational thinking er et begreb, der omfatter kompetencer, færdigheder og viden, der knytter sig til det at skabe og være problemløsende med teknologi (fx gennem at kode eller programmere). Det er evnen til at kunne nedbryde komplekse problemer og komme med løsningsforslag igennem modeller, som kan bearbejdes af både mennesker og computere. Computational thinking er et vidensdomæne, der relaterer sig til både matematiske og naturfaglige problemstillinger, men også til designorienterede, praktisk-musiske og sproglige kompetencer.

Modulet handler om de udfordringer og muligheder som digitalisering af uddannelsesaktiviteter medfører og de nye mål og kompetencer som konkrete uddannelser skal sigte imod. Modulet giver viden om sprog, begreber og tilgange knyttet til computational thinking i kontekst af pædagogiske og didaktiske problemstillinger. Igennem praktiske øvelser vil den studerende afprøve computational thinking som undersøgelsesform, udtryksform og problemhåndtering. Igennem modulet udarbejder deltagerne produktioner, der kan støtte op omkring det videre arbejde med computational thinking i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning.
 

Praktisk om modulet

Undervisere: Stine Ejsing-Duun, lektor - modulkoordinator (AAU), Erik Ottar Jensen, Ph.D. stipendiat (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS) under temarammen "Digitale kompetencer". Se modulbeskrivelse i studieordning her.
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Seminardatoer

Modulet løber fra d. 6. december 2021 – 21. januar 2022 med introdag på MIL seminar på på Aalborg Universitet i København d. 30. oktober 2021.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Computational thinking i et pædagogisk og didaktisk perspektiv, valgmodul under temarammen "Digitale kompetencer" fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Oktober 2021 - januar 2022

Sted

  • København samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. oktober 2021

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.