Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul E20: Computational thinking: Design- og deltagelsespraksisser

MIL valgmodul E20: Computational thinking: Design- og deltagelsespraksisser

Modulet lægger vægt på at bringe teoretisk viden om Computational Thinking og designprocesser i spil med metodisk viden om undervisnings- og læringsdesign ignenem deltagernes egne undervisnings- og læringskontekster og oprettelsen af et fælles designkollaboratorium. Modulet vil således, gennem designeksperimenter, teknologihacks, kreative kodepraksisser og udforming af læringsdesigns udforske de didaktiske, pædagogiske og læringsmæssige potentialer og muligheder – men også udfordringer og begrænsninger – der ligger i at sætte Computational Thinking i spil i undervisnings- og læringssituationer.

Modulet sætter blandt andet fokus på følgende områder:

  • Computational Thinking som designpraksis og deltagelsespraksis i uformelle og formelle undervisnings- og læringssituationer.
  • Teori og metode til konceptualisering og fremskrivning af design patterns og læringsdesign for computational thinking.
  • Udforming og afprøvning af egne computational thinking aktiviteter og forløb gennem designprocesser, design patterns og prototyping.
  • Designkollaboratorier for vidensdeling og udvikling inden for Computational Thinking.
  • Intentionel tænkning og reflekteret praksis ifht Computational Thinking inden for uddannelse, undervisning og læring.

Målet med modulet er at deltagerne tilegner sig viden om designteori, designmetoder og designpraksos ifht Computational Thinking. Denne viden anvender deltagerne dels til at forstå og reflektere over designprocesser og læringsdesign som metode og praksis for udvikling af Computational Thinking aktiviteter og forløb, dels til at identificere en konkret problemstilling ifht Computational Thinking der kan udvikles læringsdesign eller -aktiviteter på baggrund af.

Ud fra denne forståelse anvender og forholder deltagerne sig til Computational Thinking som eksperimentel og brugerorienteret design- og deltagelsespraksis. Dette sker gennem oprettelsen af ’designkollaboratorier’ der sammen analyserer, konceptualiserer, udvikler, vurderer og videreformidler aktiviteter og forløb for Computational Thinking. Gennem denne vekslen mellem viden/teori og hands-on metoder/praksis opnår deltagerne kompetencer i at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer ifht Computational Thinking i konkrete kontekster.
 

DOWNLOAD FLYER


Praktisk om modulet

Undervisere: Rikke Toft Nørgaard (AU) og Søren Baltzer Rasmussen (Projektleder)
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

 

link til studieordning

 

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet løber fra 7. december 2020 – 22. januar 2021, med introseminar på MIL oktober seminar på AAU CPH, d. 31. oktober 2020.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Computational thinking: Design- og deltagelsespraksisser, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Oktober 2020 - januar 2021

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • Forlænget til d. 15. oktober 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.