AAU logo

Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul E19: Computational thinking: Design- og deltagelsespraksisser

MIL valgmodul E19: Computational thinking: Design- og deltagelsespraksisser

Modulet lægger vægt på at bringe teoretisk viden om Computational Thinking og designprocesser i spil med metodisk viden om undervisnings- og læringsdesign igennem deltagernes egne undervisnings- og læringskontekster og oprettelsen af et fælles designkollaboratorium. Modulet vil således, gennem designeksperimenter, teknologihacks, kreative kodepraksisser og udforming af læringsdesigns udforske de didaktiske, pædagogiske og læringsmæssige potentialer og muligheder – men også udfordringer og begrænsninger – der ligger i at sætte Computational Thinking i spil i undervisnings- og læringssituationer.

 

Modulbeskrivelse

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Rikke Toft Nørgaard, Lektor ved AU og Søren Baltzer Rasmussen, Projektleder
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.


Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

 

Download flyer

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet løber fra d. 2. december 2019 – 17. januar 2020, med introseminar på MIL oktober seminar på AU, d. 26. oktober 2019.
 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Computational thinking: Design- og deltagelsespraksisser, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • September 2019 - januar 2020

Sted

  • Aarhus og online

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.950 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. juni 2019 - ledige pladser, ansøgninger fortsat

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.