Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul F18: Brugerpraksisstudier som grundlag for innovation og design af Ikt-systemer

MIL valgmodul F18: Brugerpraksisstudier som grundlag for innovation og design af Ikt-systemer

Vil du arbejde med brugerpraksisstudier og klædes på til at bruge dine undersøgelsesresultater til at udfærdige og implementere ikt-design?

På modulet introduceres begrebet brugerpraksis samt teorier og metoder til at analysere brugerpraksis i anvendelse af IKT systemer i læringssituationer, dette med henblik på at bruge denne viden om brugernes daglige anvendelse af IKT til at designe og redesigne IKT systemer til læring. Modulet består af tre overordnede emneområder: teori om brugerpraksis, teori og modeller for IKT designprocessen, samt metoder til undersøgelse af brugerpraksis.

Selve undervisningen på modulet består af en kombination af forelæsninger, øvelser og en case-opgave. Hensigten er at gøre dig i stand til at foretage brugerpraksisundersøgelser og omsætte undersøgelsesresultater til ikt-design.

Modulets aktiviteter planlægges med det formål, at du opnår viden om:

  • Brugerpraksis, teoretiske og metodiske aspekter og problemstillinger i forbindelse med studier af praksis i brugen af ikt i dagligdagen: på arbejdspladser, i skoler, i sportsforeninger, i familien, etc.
  • Ikt-design og implementering, teorier, modeller og processer for design udvikling og implementering af ikt
  • Brugerundersøgelsesmetoder, viden til at vurdere undersøgelsesmetoder og planlægge undersøgelsesdesign for brugerpraksis-undersøgelser i forbindelse med ikt-design, herunder analysere og omsætte undersøgelsesresultater til design af ikt-systemer til læring
     

 

Læs mere i den detaljerede modulbeskrivelsePraktisk om modulet

Underviser: Marianne Lykke (AAU) og Ann Bygholm (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Litteratur: Eventuel litteratur kan købes hos Factum Books.
NB: Udover et face-to-face-seminar vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.


Skulle det ske, at modulet ikke oprettes, så er du garanteret at blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.


Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Du finder både en login-vejledning og en ansøgningsvejledning her.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis du allerede går på MIL som deltidsstudereende, vælger du valgmodul internt på MIL.

 

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet starter den 22. januar 2018 og afsluttes den 6. marts (med introduktionsseminar den 25. januar på campus AAU-CPH i Sydhavnen, København).

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Brugerpraksisstudier som grundlag for innovation og design af Ikt-systemer, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2018 - marts 2018

Sted

  • København og online

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.350 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2017

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.