Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul F20: Brugerpraksisstudier som grundlag for innovation og design af Ikt-systemer

MIL valgmodul F20: Brugerpraksisstudier som grundlag for innovation og design af Ikt-systemer

Vil du arbejde med brugerpraksisstudier og klædes på til at bruge dine undersøgelsesresultater til at udfærdige og implementere ikt-design?

På modulet introduceres begrebet brugerpraksis samt teorier og metoder til at analysere brugerpraksis i anvendelse af IKT systemer i læringssituationer, dette med henblik på at bruge denne viden om brugernes daglige anvendelse af IKT til at designe og redesigne IKT systemer til læring. Modulet består af tre overordnede emneområder: teori om brugerpraksis, teori og modeller for IKT designprocessen, samt metoder til undersøgelse af brugerpraksis.

Selve undervisningen på modulet består af en kombination af forelæsninger, øvelser og en case-opgave. Hensigten er at gøre dig i stand til at foretage brugerpraksisundersøgelser og omsætte undersøgelsesresultater til ikt-design.

Modulets aktiviteter planlægges med det formål, at du opnår viden om:

  • Brugerpraksis, teoretiske og metodiske aspekter og problemstillinger i forbindelse med studier af praksis i brugen af ikt i dagligdagen: på arbejdspladser, i skoler, i sportsforeninger, i familien, etc.
  • Ikt-design og implementering, teorier, modeller og processer for design udvikling og implementering af ikt
  • Brugerundersøgelsesmetoder, viden til at vurdere undersøgelsesmetoder og planlægge undersøgelsesdesign for brugerpraksis-undersøgelser i forbindelse med ikt-design, herunder analysere og omsætte undersøgelsesresultater til design af ikt-systemer til læring

 

Download flyer

 

Praktisk om modulet

Underviser: Ann Bygholm (AAU) og Marianne Lykke (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS)
NB: Udover et face-to-face-seminar vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.


Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet løber fra d. 20. januar 2020 – 3. marts 2020.

Introseminar på MIL januarseminar på AAU KBH i Sydhavnen, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. d. 23. januar 2020.

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Brugerpraksisstudier som grundlag for innovation og design af Ikt-systemer, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2020 - marts 2020

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.950 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2019

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.