Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul: Algoritmer, data og demokrati

Valgmodulet beskæftiger sig med et algoritmer, data og demokrati inden for ikt og læring.

Valgmodulet giver den studerende mulighed for at fordybe sig i teori og metoder inden for valgmodulets temaramme.

Der fokuseres på hovedspørgsmål om hvad, under hvilke omstændigheder og med hvilke midler det er muligt at identificere/analysere/designe/kvalificere/facilitere inden for valgmodulets temaramme.


Se modulbeskrivelse i studieordning

Efterår 2021: Googlificeringen af uddannelse

På MIL valgmodulet "Algoritmer, data og demokrati" i efteråret 2021 er temaet "Googlificeringen af uddannelse".

Google, Microsoft, Facebook, Apple, Huawei og andre teknologigiganter er på kort tid blevet uundgåelige medspillere i uddannelsessystemer verden over. Også i Danmark er digitale teknologier blevet fast inventar i børnehaver, skoler og universiteter, hvor digitaliseringen af alt fra skemalægning til læringsforløb producerer stadig større datamængder om og på tværs af skolens aktører. Men hvad betyder det for skolen når astronomiske mængder data – i skalaen petabytes, exabytes og zettabytes – cirkulerer i og uden om dens virke? Hvad er de politiske intentioner og økonomiske interesser bag brugen af digitale teknologier i uddannelse? Og hvordan er teknologigiganterne på kort tid blevet dagsordensættende som pædagogiske magtfaktorer?

I dette valgmodul tager vi med afsæt i den nyeste forskning på området fat om disse spørgsmål. Modulet tilbyder en mulighed for at opøve en kritisk tilgang til at reflektere over de politiske, pædagogiske og etiske problemstillinger, der i dag banker på døren med hvert eneste nye device eller software, der introduceres i de danske uddannelsesinstitutioner.

Gennem modulet vil de studerende tilegne sig indsigt i og erfaringer med:

  1. Hvordan de globale teknologigiganter tænker om og arbejder i uddannelsessektoren, herunder forholdet mellem data, profit og pædagogisk praksis;
  2. Hvordan den danske sektor for uddannelsesteknologi har udviklet sig gennem de sidste to årtier og hvor den bevæger sig hen;
  3. Hvilke konsekvenser det kan have for uddannelsessystemet som et offentligt anliggende, når privatejede teknologier, algoritmer og data integreres ind i hjertet af dets styring og forvaltning.

I modulet vil vi ydermere udforske, hvad det vil sige at undersøge digitale teknologier som pædagogiske aktører, og ikke blot neutrale redskaber til undervisning og læring. Med afsæt i de studerendes egne erfaringer og interesser indenfor området vil de studerende i grupper blive bedt om at fremstille en metodisk analyse af én platform eller teknologi, som vil danne rammen om kursets afsluttende prøve.

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Lucas Cone, ph.d.-stipendiat, DPU, Aarhus Universitet og Jørgen Bjarne Lerche Nielsen, Aalborg Universitet
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.


kursusperiode og Seminardatoer

UDSAT TIL EFTERÅRET 2021.

Der afholdes to webinarer med korte forelæsninger og et afsluttende vidensdelingsseminar (datoer følger).

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Algoritmer, data og demokrati, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2021 - marts 2021. AFLYST
  • Forventes udbudt igen i efteråret 2021

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • Modulet i foråret 2021: 1. december 2020
  • Modulet i efteråret 2021: Oplyses snarest

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).