AAU logo

Master i Bygningsfysik - København

Undervisning

Undervisning

(Foto: Jørgen True)
 

På Master i Bygningsfysik møder du landets førende eksperter som undervisere. Selvom det måske kan lyde som blær, så er det sandheden. Det betyder nu ikke, at du kommer til at opleve, at underviserne docerer fra katederet. Undervisningen er tilrettelagt efter hensynet til, at de studerende er erfarne professionelle, som selv har masser af kvalificeret viden. Faktisk synes mange af underviserne, at det bedste ved at undervise på Master i Bygningsfysik er, at de konstant bliver konfronteret med den virkelighed, som de studerende bringer ind i undervisningslokalet.

 

Undervisningen foregår gennem

  • seminarer med forelæsninger, opgaveregning og mundtlig fremlæggelse
  • skriftlige opgaver med individuel vejledning via e-mail, telefon eller videolink
  • individuelle formuleringsopgaver – mundtligt ved seminarerne, skriftligt i mellemperioderne
  • gruppebaseret opgaveregning, formidlingsøvelser og seminarer
  • laboratoriemålinger eller feltmålinger af fx fugt, varme, tæthed og energi
  • miniprojekter, som er større skriftlige arbejder, der understøtter kurserne ved, at de studerende opnår fortrolighed med væsentlige begreber og metoder
  • større projektopgaver som afslutning på udvalgte kurser 

Seminarernes funktion er dels at uddybe løsningerne af opgaver, som de studerende har arbejdet med i mellemperioden, dels at præsentere nye opgaver, som skal løses i næste mellemperiode.

Formidlingsøvelserne bygger på og uddyber behandlingen af emner fra forelæsningerne. Der vil i et vist omfang blive anvendt computer og webbaseret opgaveløsning; især til træning af konkrete færdigheder.

De studerendes egne erfaringer bliver løbende inddraget i undervisningen, og nogle af opgaverne er baseret på projekter fra de studerendes praksis.

Masterprojektet er individuelt, og vejledning sker via e-mail og fjernundervisning.

Undervisere

Hertil kommer en række eksterne eksperter, der bidrager med cases og lignende.