AAU logo

Master i Bygningsfysik - København

Kontakt uddannelsen


FAGLIGE SPØRGSMÅL

Studiekoordinator, seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

E-mail tvr@sbi.aau.dk

Telefon 9940 2272
 

PRAKTISKE spørgsmål

Studiesekretær Silpa Pinto
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København
​A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

E-mail master@sbi.aau.dk

Telefon 9940 2285

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14