Master i Bygningsfysik - København

Kontakt uddannelsen

Faglig spørgsmål

Studiekoordinator, seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen
BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
E-mail: tvr@build.aau.dk
Tlf. 9940 2272
 

PRAKTISKE spørgsmål

Studiesekretær Lene Wenstrøm Jørgensen
Tlf. 9940 9734
E-mail: master@sbi.aau.dk

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for overordnet, generel vejledning i forhold til Aalborg Universitets deltidsuddannelser, eller har du spørgsmål om deltagerbetaling, optagelsesproces m.v., er du velkommen til at kontakte os. 

Vi hjælper bl.a. med:

  • Generel, overordnet vejledning om universitetets deltidsuddannelser
  • Overordnet information om adgangskrav
  • Information om deltagerbetaling og optagelsesproces
  • Henvisning til faglige og administrative kontaktpersoner på Aalborg Universitet, f.eks. i forbindelse med uddybende, studiespecifik vejledning (inkl. adgangskrav), eller spørgsmål om dispensation og merit.

Kontakt os på:

Tlf. 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Vores træffetid er:

Mandag - torsdag kl. 12 -15
Fredag kl. 12 - 14.

Postadresse:

Aalborg Universitet
Studieservice, Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.