AAU logo

Master i Bygningsfysik - København

Varmeteori og -praksis

Enkeltmodulet 'Varmeteori og -praksis' handler om

 • transport af varme (ledning, stråling, konvektion)
 • energitab (gennem flader, ved kuldebroer, ventilationstab) og tilhørende parametre til beskrivelse af energitab (U-værdier, linjetab m.m.)
 • begreber og faktorer for beregning af isolanser og U-værdier for flader, vinduer, hulrum, konstruktioner med kuldebroer etc.
 • beregning af kuldebroer
 • brugen af termovision til identificering af kuldebroer i en bygning

Udbytte

Efter kurset kan du

 • beregne stationær, én-dimensional varmetransport i konstruktioner
 • redegøre for de varmetekniske egenskaber for byggematerialer og konstruktioner
 • udregne U-værdier for bygningsdele (opbygget af homogene og/eller inhomogene lag)
 • udregne vinduers U-værdi og energitilskud
 • foretage optegninger af temperaturkurver for en bygningsdel
 • foretage varmetabsberegninger for en bygning
 • foretage en beregning af kuldebroer
 • foretage en simpel beregning af bygningers energiforbrug

Dermed får du kompetencerne til at

 • vurdere, om en konstruktion opfylder kravene til varmetab
 • vurdere, hvordan varmetabet eventuelt nedsættes
 • vurdere kuldebroers betydning for energitabet fra en bygning og betydningen af at minimere størrelsen og omfanget af kuldebroer
 • identificere kritiske bygningsdetaljer i relation til varmetab

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Varmeteori og -praksis, enkeltmodul fra 1. semester af Master i Bygningsfysik

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 3. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.