AAU logo

Master i Bygningsfysik - København

Tilstandsvurdering, efterisolering og renovering

Enkeltmodulet 'Tilstandsvurdering, efterisolering og renovering' handler om

 • konstruktionsopbygning af forskellige typer eksisterende bygninger på et overordnet niveau
 • typiske fugtskader
 • særlige problemområder for forskellige typer af eksisterende konstruktioner og bygninger, herunder vurdering af hvor robust en given bygning er over for forskellige brugerpåvirkninger
 • hvilke muligheder der er for renovering og efterisolering af eksisterende bygninger med hensyn til at opnå energibesparelser, uden at der opstår fugtproblemer
 • metoder til at foretage tilstandsvurdering af eksisterende bygninger, især klimaskærmen

Forudsætninger

Du skal have gennemført følgende moduler for at deltage i 'Tilstandsvurdering, efterisolering og renovering':

 • 'Energi-, varme- og fugtberegningsmetoder'
 • 'Inde- og udeklima'

Udbytte

Efter kurset kan du

 • planlægge og gennemføre undersøgelse af konstruktioner i eksisterende bygninger
 • vurdere årsagen og kilden til fugtskader på bygninger
 • beregne og vurdere energibesparelser ved efterisolering
 • beregne og vurdere fugtforhold i efterisolerede konstruktioner, især mht. at undgå risiko for fugtskader
 • beregne og vurdere økonomisk fordelagtige løsninger iht. bygningsreglementets krav
 • beskrive, hvorledes bygningen skal anvendes efter renovering, således at driftsforhold, herunder brugeradfærd, inddrages i beskrivelsen

Dermed får du kompetencer til at

 • anvise løsninger på udbedring af fugtskader samt forebyggelse af, at skaden fortsætter
 • vurdere kvaliteten af renovering, herunder energirenovering, af bygninger
 • vurdere risikoen for fugtproblemer i forbindelse med efterisolering og anden renovering af bygninger
 • anvise gode løsninger, som både medfører energibesparelser og er fugtteknisk forsvarlige
 • vurdere betydningen af brugeradfærd

I kurset indgår en case med en byggeskade med vurdering af årsager og mulige løsninger og/eller et renoveringsprojekt. Dette kan være baseret på et projekt fra dit daglige arbejde.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Tilstandsvurdering, efterisolering og renovering, enkeltmodul fra 3. semester af Master i Bygningsfysik

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 10

Pris

 • 18.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 3. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.