AAU logo

Master i Bygningsfysik - København

Nybyggeri: Nye materialer og byggetekniske løsninger

Enkeltmodulet 'Nybyggeri – nye materialer og byggetekniske løsninger' handler om

 • værktøjer og metoder, fx ydeevneafprøvninger og tilhørende dokumentation, der er til rådighed for at vurdere funktionsevnen og levetiden af nye materialer og konstruktioner
 • værktøjer der kan anvendes til prøvning og vurdering af funktionsevnen af den færdige bygning
 • højisolerede konstruktioner og materialer
 • brug af smeltevarme for varmeakkumulering
 • dobbeltskalkonstruktioner
 • glasgårde (atrier)
 • bæredygtighed – green buildings
 • produktion og brug af vedvarende energi lokalt

Forudsætninger

 • 'Energi-, varme- og fugtberegningsmetoder'
 • 'Lufttæthed og ventilation'

Udbytte

Efter kurset kan du

 • vælge løsninger, som opfylder lovgivningsmæssige krav til fremtidens byggeri (lavenergiklasser)
 • løse bygningsfysiske udfordringer ved bygninger med avanceret arkitektur
 • indgå i team for vurdering af forslag i den tidlige designfase
 • vurdere, om konstruktioner giver risiko for fugtskader, varmetab mv.
 • vurdere funktionsevnen af nye materialer og konstruktioner

Dermed får du kompetencer til at

 • vurdere funktionsevnen af materialer og konstruktioner i nye bygninger
 • anvende værktøjer og metoder til at bedømme nye materialer og/eller konstruktioner eller nye anvendelser for kendte materialer
 • vurdere nye, avancerede løsninger for fremtidens bygninger

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Nybyggeri: Nye materialer og byggetekniske løsninger, enkeltmodul fra 3. semester af Master i Bygningsfysik

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 3. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.