AAU logo

Master i Bygningsfysik - København

Lufttæthed og ventilation

Enkeltmodulet 'Lufttæthed og ventilation' handler om

 • tæthedsplanet, det lufttætte plan, som omkranser en bygnings opvarmede indre
 • hvilke materialer og bygningskomponenter der kan udgøre tæthedsplanet
 • kritiske steder i tæthedsplanet, forskudte planer, overgange mellem bygningsdele og gennemføringer
 • placeringen af et tæthedsplan i en let konstruktion, tung konstruktion og en konstruktion, der består af såvel lette som tunge bygningsdele
 • metoder til bestemmelse af en bygnings lufttæthed fx ”Blower Door Test”
 • egnede materialer til lufttætning
 • projektering af lufttætte og bygbare løsninger
 • årsager til utilstrækkelig lufttæthed
 • tilsigtet og utilsigtet luftskifte
 • lufttæthedens indflydelse på en bygnings energiforbrug
 • gener i forbindelse med manglende lufttæthed
 • de grundlæggende behov for luftskifte i bygninger og metoder (naturlig og mekanisk ventilation) til at tilvejebringe dette
 • kravene til energieffektivitet af ventilationsløsninger, herunder varmegenvinding
 • metoder til beregning af luftskifte i bygninger
 • metoder til beregning af luftstrømninger i bygninger

Udbytte

Efter kurset kan du

 • vurdere en gennemført Blower Door Test
 • anvise gode bygbare løsninger indenfor etableringen af tæthedsplaner
 • vurdere om et materiale kan anvendes i et tæthedsplan
 • vurdere energitabet som følge af utilsigtede utætheder
 • vurdere luftskiftet ved naturlig ventilation under stationære forhold
 • vurdere mulige løsninger for ventilation af en bygning
 • gennemføre målinger af luftskifte i en bygning

Dermed får du kompetencerne til at

 • anvende begreber og teknikker for lufttæthed, lufttætning og forstå forholdet mellem lufttætning, ventilation og energiforbrug
 • kommunikere abstrakte resultater og teorier inden for naturligt og mekanisk luftskifte i bygninger
 • vurdere størrelse af og problemer i forbindelse med luftskifte i bygninger på baggrund af såvel naturlig som mekanisk ventilation

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Lufttæthed og ventilation, enkeltmodul fra 1. semester af Master i Bygningsfysik

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 3. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.