AAU logo

Master i Bygningsfysik - København

Inde- og udeklima

Enkeltmodulet 'Inde- og udeklima' handler om

 • grundlæggende begreber vedr. inde- og udeklimaet
 • krav til termisk indeklima
 • målemetoder for termisk indeklima
 • metoder til beregning af konsekvenser
 • materialers indeklimamærkning
 • meteorologiske datas brug i bygningsfysik
 • vindforhold omkring bygninger og terræn
 • brugerindflydelse på indeklima
 • solstråling og solafskærmning
 • dagslys og belysning

Udbytte

Efter kurset kan du

 • vurdere data til konsekvensberegninger
 • foretage simple målinger af hygrotermisk inde- og udeklima
 • redegøre for teorien bag beregningen/modellen
 • forklare udeklimaets indflydelse på bygningen og dens indeklima
 • forklare sammenhængen mellem faktorerne og det oplevede indeklima

Dermed får du kompetencerne til at

 • vurdere en bygnings hygrotermiske indeklima på baggrund af viden om de enkelte faktorers størrelse (måleresultater)
 • beregne og vurdere behovet for dagslys og belysning, og vurdere dets betydning for en bygnings energiforbrug
 • vurdere hvor store udsving der kan optræde i indeklima pga. brugeradfærd
 • vurdere meteorologiske data og deres indflydelse på indeklimaet, herunder solstråling og solafskærmninger
 • vurdere fremtidige klimaændringers termiske og fugtbetingede påvirkninger af bygninger

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Inde- og udeklima, enkeltmodul fra 2. semester af Master i Bygningsfysik

Varighed

 • Februar 2020 - juni 2020

Sted

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.