AAU logo

Master i Bygningsfysik - København

Fugtteori og -praksis

Enkeltmodulet 'Fugtteori og -praksis' handler om

 • hvordan fugt kan indeholdes i luft
 • hvordan fugt i luft interagerer med materialer, herunder fugtkapacitet og fugtligevægt
 • fugttransport ved diffusion, konvektion og kapillarsugning
 • materialers hygrotermiske egenskaber
 • fugtkilder
 • dimensionerende fugtforhold
 • fugtrisikoklasser
 • hvordan fugttransport stoppes
 • fugts påvirkning af konstruktioner og indeklima; nedbrydningsmekanismer og skimmel
 • hvordan klimaskærmens enkeltdele opbygges, så der også tages hensyn til fugtforhold, herunder ventilerede og uventilerede konstruktioner samt et- og to-trinstætninger
 • hvorledes konstruktiv fugtsikring udføres, herunder praktisk udformning
 • forskellige metoder til måling af fugt, såvel teoretisk som praktisk
 • udtørring af fugt, herunder metoder og udtørringsforløb

Udbytte

Efter kurset kan du

 • anvende vanddamptryksdiagrammer til at vurdere, hvordan fugtindhold i bygninger og konstruktioner ændrer sig med temperatur og fugttilførsel
 • skitsere opbygningen af en bygningsdel i klimaskærmen (tag-, ydervægs-, terrændæk- og kælderkonstruktioner)
 • forklare hvordan fugtberegninger hænger sammen med beregning af temperaturforhold.
 • udføre stationære, én-dimensionale beregninger på diffusion (vha. Glaser-metoden)

Dermed får du kompetencerne til at

 • vurdere, om en konstruktion er fugtteknisk forsvarlig
 • vurdere hvilken fugtrisikoklasse en konstruktion befinder sig i og angive, hvorledes risikoklassen eventuelt kan nedsættes
 • vurdere hvorledes kuldebroer har betydning for overfladeforhold i en given konstruktion med henblik på at vurdere risiko for skimmelsvampevækst
 • diskutere behovet for målinger af fugt og skimmel samt vurdere hvilke målemetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation
 • udforme dokumentation for fugtforhold i en bygning

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Fugtteori og -praksis, enkeltmodul fra 1. semester af Master i Bygningsfysik

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 3. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.