AAU logo

Master i Bygningsfysik - København

Energi-, varme og fugtberegningsmetoder

Enkeltmodulet 'Energi-, varme- og fugtberegningsmetoder' handler om

 • inddata til beregningsmodeller for energi- og fugttransport mv., fx materialer i klimaskærmen, intern varmelast, belysning, varmeinstallationer, køling og vedvarende energi
 • uftstrømmes betydning for varme og fugttransport, dvs. grundlæggende begreber inden for computational fluid dynamics (CFD)
 • grundlæggende teori om ikke-stationære to- og tredimensionelle fugtstrømme

Forudsætninger

Du skal have gennemført følgende moduler for at deltage i 'Energi-, varme- og fugtberegningsmetoder':

 • 'Varmeteori og -praksis'
 • 'Fugtteori og -praksis'

Udbytte

Efter kurset kan du

 • anvende forskellige energiberegningsprogrammer
 • vurdere og tolke resultaterne fra beregningen
 • vurdere energibehovet
 • anvise gode, energibesparende løsninger
 • anvende forskellige fugtberegningsprogrammer
 • vurdere og tolke resultaterne fra beregningen
 • vurdere risikoen for fugtophobning/fugtskader
 • anvise fugtteknisk forsvarlige løsninger

Dermed får du kompetencerne til at

 • udføre avancerede ikke-stationære energi-og indeklimaberegninger
 • optimere energibesparende løsningsforslag
 • udføre avancerede to- og tre-dimensionelle fugtberegninger i konstruktioner
 • vurdere årsagen til forskelle mellem beregnede og målte energiforbrug

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Energi-, varme og fugtberegningsmetoder, enkeltmodul fra 2. semester af Master i Bygningsfysik

Varighed

 • Februar 2020 - juni 2020

Sted

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 10

Pris

 • 18.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.