AAU logo

Master i Bygningsfysik - København

Adgangskrav

Adgangskrav


Master i Bygningsfysik henvender sig til alle faggrupper med en lang eller mellemlang videregående uddannelse på bygge- og anlægsområdet, som fx

  • civil-, diplom- og akademiingeniører
  • bygningskonstruktører
  • arkitekter

Vi optager dog også andre faggrupper på dispensation.

Ansøgere med en anden uddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages på dispensation, hvis de skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovennævnte uddannelser.

PRAKTISK ERFARING ER NØDVENDIG

Ud over en relevant videregående uddannelse stiller vi krav om, at du har mindst to års praktisk erfaring på højt byggefagligt niveau.

Mens vi godt kan dispensere fra uddannelseskravet, må vi ikke dispensere fra kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring, som skal være opnået ved studiestart.

Til ansøgningen skal du vedhæfte eksamensbeviser fra dine adgangsgivende uddannelser, cv og seneste lønseddel.


(Foto: James Hardy)