Master of Business Administration

Undervisning

Undervisning

MBA-uddannelsen tager som andre uddannelser på Aalborg Universitet udgangspunkt i tværfaglighed og problembaseret læring. AAU er et foregangsuniversitet på dette område og er kendt som et innovativt universitet med gode forbindelser til erhvervslivet.

Uddannelsens undervisere og fagansvarlige, er alle blandt Aalborg Universitets fremmeste indenfor deres respektive fagområder. 

Problembaseret læring (PBL)

Alle seminaransvarlige og projektvejledere på uddannelsen anvender problembaseret læring (PBL) som pædagogisk princip for undervisning og vejledning. Den problembaserede tilgang indgår i undervisningen, opgaver mellem seminarerne og i semesterprojekterne.

I samspillet mellem dialogbaseret fagundervisning, selvstændige opgaver og problemorienteret projektarbejde, udvikles din faglige indsigt samt evnen til at arbejde tværfagligt og problemorienteret med en relevant problemstilling i en privat eller offentlig virksomhed.

SE MERE OM PROBLEMBASERET LÆRING HER

Undervisningens tilrettelæggelse

MBA-uddannelsen er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer i løbet af et semester. Mellem seminarerne har du tid til at læse pensum, og underviserne stiller opgaver, som skal løses til næste gang.

I løbet af semestret udarbejder du desuden et problemorienteret projekt, som tager udgangspunkt i en virkelig problemstilling i din egen virksomhed eller en anden virksomhed.

Vi planlægger altid datoerne for hvert enkelt MBA-hold i god tid, således at du allerede inden du starter kender alle undervisningsdatoer for hele dit forløb. 

Se undervisningsdatoer for næste hold med opstart i februar 2022

Sprog

Der undervises på dansk på MBA-uddannelsen.

Al undervisning baserer sig på national og international forskningslitteratur, hvorfor du vil opleve at skulle læse litteratur på engelsk til de enkelte seminarer på uddannelsen.

Opgaver og projekter på uddannelsen skrives på dansk.