Master of Business Administration

MBA-studie udvikler oberstens kundeforståelse

MBA-studie udvikler oberstens kundeforståelse

”Jeg har opnået nye kompetencer til succesfuld forandringsledelse,” siger vicedirektøren i Forsvarets Ejendomsstyrelse. Han anbefaler flere i lederstillinger i Forsvarsministeriets koncern at overveje samme studie.

MBA-studiet har vist sig yderst relevant og brugbart for vicedirektøren i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Michael Bach Jensen. Og vel at mærke fra første dag han påbegyndte det to-årige studie ved AAU Executive, understreger den 58-årige oberst. Michael Bach Jensen betegner desuden anstrengelserne, som han undervejs har gjort sig, for en ”aldersinvestering”:

”Jeg kom med en militær tilgang til begrebet kundeforståelse. Her har de kompetencer, som MBA-studiet har bibragt, udviklet mig væsentligt i forhold til en mere kommerciel og økonomisk forståelse. Kombinationen med Forsvarets lederuddannelser har vist sig ideel. Jeg vil bestemt anbefale flere i ledelsesfunktioner i Forsvaret at søge den krævende uddannelse og støtte andre ledere i min egen organisation til at gøre det samme, hvis de er motiverede, og det er relevant for virksomheden,” forklarer Michael Bach.

 

Horisonten udvidet

Som chef for styrelsens styringsdivision står Michael Bach i spidsen for lidt over 100 medarbejdere med meget forskellige uddannelser og baggrunde som f.eks. biologer, jurister, ingeniører, militært personel og HK’er, der indgår i en matrixorganisation. Sammen sikrer organisationen administrativt, at Forsvarets mange bygninger og øvelsesterræner - fra kontorlokaler til flyhangarer og bunkere - over alt i landet fremstår i orden og tilgængelige. Styringsdivisionen understøtter dermed, at soldaterne i Forsvarets tre værn operationelt kan fungere i deres dagligdag uden for meget bøvl. Inklusiv rengøring, arealpleje og catering.

Michael Bach nævner bl.a. den opdatering på ledelses- og virksomhedsstrategi, som det akkrediterede MBA-studie har givet ham. Men også finansiering og regnskabslære betegner han som superrelevant.

”Forandringsledelse med succes – er et vilkår for mig i forhold til de konstante forandringer, som Forsvaret politisk bliver pålagt. Grundvilkår, som jeg skal have mine medarbejdere til at arbejde positivt med henimod. Her har studiet udvidet min horisont. Helt sådan som jeg havde håbet”.

Udover det faglige indhold hæfter Michael Bach sig også positivt ved AAU Executives særlige tilrettelæggelse og opbygning af MBA-studiet i Aalborg. Han oplever vilkårene for tilegnelse af det omfattende undervisningsstof som optimal bl.a. pga. den særlige undervisningsmodel med faste månedlige tredages seminarer og tilhørende kursusstøtte rettet mod den enkelte studerende.

”Vi skal ikke tænke på meget andet end bare at møde velforberedte og -motiverede op til hvert seminar. Kombinationen er rigtig stærk med højt teoretisk undervisningsniveau leveret af henholdsvis Aalborg Universitets bedste undervisere og dygtige folk fra erhvervslivet med praktisk erfaring. Der er taget hånd om det hele fra studiets første dag,” siger obersten.

Udforsk Michaels karriere via Linkedin, og se hvor han er i dag

 

Veltilrettelagt og krævende

Et akkrediteret MBA-studie er krævende med mange timers forberedelse og undervisning, uanset hvor man tager det. AAU Executive har tilrettelagt studiet med fokus på, at det kan indpasses i den hektiske hverdag, der præger målgruppen af nuværende og kommende ledere, hvor der både skal være plads til arbejde og til at passe familien.

AAU Executive har opbygget studiet med tredages seminarer, hvor de studerende hver måned mødes en onsdag eftermiddag og skilles igen fredag eftermiddag. Hvert studieforløb er planlagt fra start til slut inden studiestart, så de studerende allerede fra første undervisningsgang er bekendt med alle seminardatoer i de to år uddannelsen tager.

Denne opbygning har to praktiske fordele for de studerende og for de organisationer, som de til dagligt arbejder i. For det første er det nemmere at passe undervisningen ind, da det ikke unødigt griber ind i de studerendes aftener og weekender, som det kan opleves på andre deltidsstudier. For det andet kan de studerende bedre planlægge sig ud af at skulle studere, både ift. arbejds- og privatliv, når alle seminardatoer er tilgængelige fra start til slut på uddannelsen.

Tredages seminarerne finder sted i moderne konferencelokaler centralt i Aalborg på Comwell Hvide Hus. Hotellet har gode rammer for læring, ligesom der sørges for god forplejning og mulighed for overnatning.

 

MBA FORSIDE