Master of Business Administration

Kommunal chef ønsker flere offentlige ledere med MBA

Kommunal chef ønsker flere offentlige ledere med MBA

 

”Jeg fremhæver altid MBA-uddannelsen som en god investering for den enkelte og for kommunen som arbejdsgiver, når jeg taler med andre ledere og chefer, der overvejer en masteruddannelse. Jeg er ikke i tvivl om, at en akkrediteret MBA-uddannelse er lige så givende for en offentligt ansat leder, som en i det private erhvervsliv”. 

 

Det vurderer stabschefen i Hjørring Kommunes økonomi- og personaleforvaltning, 51-årige Martin Sort Mikkelsen. For tre år siden – før han som kommandørkaptajn forlod Forsvaret og gik civilt – nåede Martin at gennemføre AAU Executive’s akkrediterede MBA-uddannelse. De opnåede kompetencer er ham til stor gavn også i hans nuværende chefjob i Hjørring Kommune i dag.

Martin oplever, at MBA-studiet har givet ham et udvidet begrebssæt og et bredere udsyn til at arbejde strategisk med de mange forskellige områder, som udgør en organisation. F.eks. i HR, økonomisk styring og samarbejde med leverandører.

”Kompetencer, som jeg som generalist slet ikke kan undvære i dag,” fastslår stabschefen.

”Det giver netop ikke fuldt udbytte at råde over selv de dygtigste økonomer, hvis de anskuer verden alene set fra deres egen hule,” fortsætter Martin. Han ser det som essentielt, at ledelsen forstår at udnytte de fagspecialister, man råder over på forskellige områder og får dem til at forstå, hvilken helhed de indgår i.

Martin mener derfor også, at en MBA-uddannelse kan være relevant for fagspecialister, der ønsker et større perspektiv og måske samtidig går med en leder i maven.

”For MBA-studiet åbner for en anden verden og giver andre vigtige styringsmæssige værktøjer, end dem vi sædvanligvis finder i det offentlige,” påpeger Martin Sort Mikkelsen. Han nævner bl.a. det værdikædeperspektiv, der på MBA-studiet arbejdes med, og som han nu anvender til at arbejde med at optimere komplekse arbejdsprocesser på tværs af forvaltningerne.

MBA-studiet vil han derfor på det varmeste anbefale andre ledere og deres arbejdsgivere i det offentlige.

 

Nemmere bare at suge til sig

Når Martin særligt anbefaler AAU Executive’s akkrediterede MBA, skyldes det selvfølgelig i høj grad alle de fagligt dygtige, nøje udvalgte og altid engagerede undervisere med universitetsbaggrund. Men lige så væsentligt for Martin var også Aalborg-studiets særlige og gennemtænkte studieopbygning, som, Martin mener, får studiet til at hænge optimalt sammen med den studerendes arbejds- og privatliv.

”På AAU Executive’s MBA skal vi ikke tænke på andet end at suge ny relevant viden til os, og man er kun væk en gang om måneden til et spændende seminar, som er ført i kalenderen i god tid. Det gør det også nemmere at planlægge alt den nødvendige forberedelsestid i forhold til privatlivet.” tilføjer Martin.

Martin glæder sig også over det omfattende alumnenetværk af ligesindede MBA’er fra hele landet, som han efter studiet kom til at indgå i. Han fortæller, at han ind i mellem griber telefonen eller sender en mail til studiekammeraterne, når han har behov for at vende problemstillinger med kompetente folk, der kan se tingene udefra med friske øjne. Han forsøger derfor også altid at deltage i AAU Executive’s to årlige alumne-arrangementer og lytte til nye, relevante oplæg og samtidig genopfriske studievenskaber.

Udforsk Martins karriere via LinkedIn, og se hvor han er idag

 

MBA studiets tilrettelæggelse

Et akkrediteret MBA-studie er krævende med mange timers forberedelse og undervisning, uanset hvor man tager det. AAU Executive har tilrettelagt studiet med fokus på at det kan indpasses i den hektiske hverdag, der præger målgruppen af nuværende og kommende ledere, hvor der både skal være plads til arbejde og til at passe familien.

AAU Executive har opbygget studiet med tredages seminarer, hvor de studerende hver måned mødes en onsdag eftermiddag og skilles igen fredag eftermiddag. Hvert studieforløb er planlagt fra start til slut inden studiestart, så de studerende allerede fra første undervisningsgang er bekendt med alle seminardatoer i de to år uddannelsen tager.

Denne opbygning har to praktiske fordele for de studerende og for de organisationer, som de til dagligt arbejder i. For det første er det nemmere at passe undervisningen ind, da det ikke unødigt griber ind i de studerendes aftener og weekender, som det kan opleves på andre deltidsstudier. For det andet kan de studerende bedre planlægge sig ud af at skulle studere, både ift. arbejds- og privatliv, når alle seminardatoer er tilgængelige fra start til slut på uddannelsen.

Tredages seminarerne finder sted i moderne konferencelokaler centralt i Aalborg på Comwell Hvide Hus. Hotellet har gode rammer for læring, ligesom der sørges for god forplejning og mulighed for overnatning.

 

MBA FORSIDE