Master of Business Administration

Cubic-direktør ser gerne flere Aalborg-MBA’ere i sin ledergruppe

Cubic-direktør ser gerne flere Aalborg-MBA’ere i sin ledergruppe

 

38-årige Jesper Fristrup er direktør i den eksportorienterede teknologivirksomhed CUBIC-Modulsystem A/S. 
Han og virksomheden har haft stor glæde af den MBA, som Jesper afsluttede efter to års deltidsstudier på AAU Executive i 2014.

 

CUBIC har ca. 350 ansatte i Brønderslev og en række underafdelinger i udlandet. Jesper er selv så tilfreds med uddannelsen, at han som arbejdsgiver selvfølgelig ville sige ”ja tak” til at betale omkostningerne, hvis nogle af de dygtige afdelingschefer i virksomhedens øvrige ledergruppe også skulle finde motivation til at gennemføre uddannelsen. Og meget gerne, som Jesper, på Aalborg Universitet, som han understreger.

”En eller to personer flere med MBA kunne givet kvalificere niveauet af vores ledelsesdiskussioner og -beslutninger yderligere, selv om jeg allerede oplever dem på et flot fagligt niveau”, forklarer Jesper.

 

Faglig fordybelse og stærkt netværk

”MBA-uddannelsen i AAU Executive’s problemorienterede undervisningsform har helt sikkert kvalificeret min egen lederpræstation og givet mig nye kompetencer til at omsætte teori til konkrete løsninger i vores virksomhed,” uddyber CUBIC-direktøren, der oprindeligt er uddannet cand.merc. Han har i virksomheden bl.a. overordnet ansvar for salg, produktion og marketing.

”Jeg oplevede, at de velplanlagte tredagsseminarer med de kompetente undervisere gør, at man meget bedre kan adskille de tidspunkter, hvor der skal fokuseres på henholdsvis arbejde og på studier – både hvad angår undervisningsdagene og planlægningen af den omfattende forberedelse. Det giver bare et bedre resultat, når man kan koncentrere sig fuldt om én ting ad gangen og ikke møder arbejdstræt op til aftenskolestudier”, forklarer Jesper.

CUBIC-Modulsystem producerer fleksibelt opbyggede kapslinger til eltavler, der bliver afsat til en længere række af forskellige kunder i ind- og udland. B2B-kunder, som hver især har et behov for strøm udover niveauet for parcelhuse. Blandt andet bliver der løbende solgt produkter til skibe, hospitaler, kraftværker og vindmøller. Eksportprocenten af produktionen på foreløbig 60 skal gerne øges yderligere i de kommende år. Med en markedsandel på 70 pct. i Danmark er der næppe meget mere at hente her. Det kan flere MBA’er i CUBIC’s ledelsesgruppe øge sandsynligheden for, vurderer Jesper.

”De kompakte tredagesseminarer i Aalborg gør også, at du kommer tættere på de andre dygtige studerende og skaber et supergodt alumnenetværk, som AAU Executive er god til at organisere. Jeg forsøger altid at komme til deres alumne-arrangementer. Det giver fortsat meget inspiration til mine arbejdsopgaver”.

Udforsk Jespers karriere via LinkedIn, og se hvor han er idag

 

MBA studiets tilrettelæggelse

Et akkrediteret MBA-studie er krævende med mange timers forberedelse og undervisning, uanset hvor man tager det. AAU Executive har tilrettelagt studiet med fokus på at det kan indpasses i den hektiske hverdag, der præger målgruppen af nuværende og kommende ledere, hvor der både skal være plads til arbejde og til at passe familien.

AAU Executive har opbygget studiet med tredages seminarer, hvor de studerende hver måned mødes en onsdag eftermiddag og skilles igen fredag eftermiddag. Hvert studieforløb er planlagt fra start til slut inden studiestart, så de studerende allerede fra første undervisningsgang er bekendt med alle seminardatoer i de to år uddannelsen tager.

Denne opbygning har to praktiske fordele for de studerende og for de organisationer, som de til dagligt arbejder i. For det første er det nemmere at passe undervisningen ind, da det ikke unødigt griber ind i de studerendes aftener og weekender, som det kan opleves på andre deltidsstudier. For det andet kan de studerende bedre planlægge sig ud af at skulle studere, både ift. arbejds- og privatliv, når alle seminardatoer er tilgængelige fra start til slut på uddannelsen.

Tredages seminarerne finder sted i moderne konferencelokaler centralt i Aalborg på Comwell Hvide Hus. Hotellet har gode rammer for læring, ligesom der sørges for god forplejning og mulighed for overnatning.

 

MBA FORSIDE