Master of Business Administration

Målgruppe

Uanset om du vil være topleder, eller om du ønsker at være den bedste til det du laver nu, så er en akkrediteret MBA fra Aalborg Universitet det rette valg, hvis du vil styrke din faglighed som leder. 

MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet er en anerkendt og praktisk orienteret lederuddannelse på masterniveau. 

Uddannelsens erhvervsøkonomiske profil henvender sig til ledere og kommende ledere, som har minimum 3 års relevant erhvervserfaring samt en relevant akademisk baggrund. Hvis du kan dokumentere den fornødne viden, men ikke opfylder de formelle optagelseskrav, kan du søge om dispensation.

På uddannelsen vil du blive præsenteret for anvendelsesorienterede og teoretiske tilgange til problemløsning, og du lærer at omsætte viden til nytænkning og innovation. Uddannelsen er en 2-årig deltidsuddannelse, som gennemføres sideløbende med dit arbejde. Du må påregne, at studiet kræver en betydelig arbejdsindsats. 

 

 

Udbytte

MBA-uddannelsen giver dig et avanceret teoretisk fundament i krydsfeltet mellem ledelse og økonomi. Samtidig sikrer den problemorienterede tilgang, at den teoretiske viden bliver omsat til nytænkning og innovation i forhold til din hverdag og din praksis. Du opnår endvidere unikke kompetencer til udvikling af dine erhvervsfunktioner, og du bliver virksomhedens garant for en innovativ tilgang til markeder, organisation, økonomi og strategi.