Master of Business Administration

Målgruppe

Målgruppe

Uanset om du vil være topleder, eller om du ønsker at være den bedste til det du laver nu, så er en akkrediteret MBA fra Aalborg Universitet det rette valg, hvis du vil styrke din faglighed som leder. 

MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet er en anerkendt og praktisk orienteret lederuddannelse på masterniveau, med en erhvervsøkonomisk profil, der henvender sig til ledere, og kommende ledere, inden for både den private og offentlige sektor. 

Du har som minimum 2 års relevant erhvervserfaring samt en relevant akademisk baggrund. Hvis du kan dokumentere den fornødne viden, men ikke opfylder de formelle optagelseskrav, kan du søge om dispensation.

Du vil på uddannelsen blive præsenteret for anvendelsesorienterede og teoretiske tilgange til problemløsning inden for ledelse, økonomi, marketing, strategi mm., hvor du vil lære at omsætte viden til nytænkning og innovation.

Uddannelsen er en 2-årig deltidsuddannelse, som gennemføres sideløbende med dit arbejde. Du må påregne, at studiet kræver en betydelig arbejdsindsats, og du kan forvente ambitiøse og motiverede medstuderende.

Du kan længere nede på siden se hvad studerende og samarbejdspartnere siger om MBA-uddannelsen.

Udbytte

MBA-uddannelsen giver dig et avanceret teoretisk fundament i krydsfeltet mellem ledelse og økonomi. De fagansvarlige på uddannelsen er alle internationalt anerkendte forskere og eksperter inden for økonomi og ledelse. Du vil på uddannelsen udvikle dig fagligt, såvel som personligt, og du kan blandt andet forvente følgende udbytte:

Anvendelsesorienteret viden

Du kan forvente at uddannelsens problemorienterede tilgang sikrer at den teoretiske viden bliver omsat til nytænkning og innovation i forhold til din hverdag og din praksis.

Bredere og dybere forretningsforståelse

Du vil gennem uddannelsen få en bredere og dybere forretningsforståelse, som kan være med til at drive din virksomheds fortsatte udvikling.

Unikke kompetencer

Du opnår endvidere unikke kompetencer til udvikling af dine erhvervsfunktioner, og du bliver virksomhedens garant for en innovativ tilgang til markeder, organisation, økonomi og strategi.

Stærkt netværk

På uddannelsen vil du møde ambitiøse og motiverede medstuderende, fra mange forskellige brancher. Du vil derfor i løbet af uddannelsen få et stærkt netværk til sparring og erfaringsudveksling, som du også kan få gavn af lang tid efter du har afsluttet uddannelsen.

Testimonials – Studerende

Testimonials – Samarbejdspartnere