vis

Aalborg Universitet - mest MBA uddannelse for pengene

Aalborg Universitet - mest MBA uddannelse for pengene

Aalborg Universitets 2-årige MBA er en fintunet uddannelse, der skaber "specialiserede generalister" og talfortolkere efter internationale standarder.

Lagt online: 01.12.2017

MBA-uddannelsen - Master of Business Administration - fås rundt om i Danmark i forskellige variationer leveret f.eks. af nogle af landets universiteter. Der er også et antal private udbydere, der tilbyder noget, der i hvert fald ligner. Det er imidlertid ikke det samme indhold, hverken kvanti- eller kvalitativt, som de studerende tilbydes til de forskellige priser, som også florerer.

Aalborg Universitets MBA resulterer i en fuld, klassisk MBA med fokus på hele paletten. Uddannelsen her er opbygget ud fra de krav og forventninger, der stilles til uddannelsen i internationalt regi. MBA uddannelsen bygger på universitetets pædagogiske erfaringer med problembaseret læring, som bl.a. noterer landets bedste gennemførelsestider.

Når næste hold begynder på det to-årige forløb til februar 2018 bliver det 7. år i træk, at Aalborg Universitet starter op på den efterhånden grundigt gennemprøvede MBA uddannelse. For at sikre den bedste dynamik mellem undervisere og studerende optages der maksimalt 30 studerende på hvert hold. Den begrænsede holdstørrelse gør, at den teori og de praktiske eksempler, som de kompetente undervisere præsenterer, kan drøftes og diskuteres grundigt løbende, og at hver enkelt studerende får den nødvendige opmærksomhed. Underviserne er samtidig valgt blandt universitetets mest kvalificerede, også pædagogisk, så de studerende opnår den optimale indlæringsoplevelse leveret af aktive forskere på baggrund af den nyeste og bedste viden fra de specifikke fagområder, f.eks. inden for økonomi, strategi eller ledelse.

"De tilbagemeldinger, vi hvert år modtager fra vores tidligere MBA-studerende, går på, at de stort set alle har været overordentligt tilfredse. De studerende synes, at de virkelig har fået effektivt udbytte af deres investerede tid og fuld valuta for de penge, som deres arbejdsgivere har sagt ja til at investere i deres videreuddannelse" forklarer studieleder Lars Krull, Aalborg Universitet. Han er stolt af det høje faglige og indlæringstekniske niveau, der tilbydes på Aalborgs MBA.

 

Effektivt deltidsstudie

Fuldtidsstudierne på Aalborg Universitet har desuden landets flotteste gennemførelsestid - et udtryk for at flere studerende her end på noget andet universitet i Danmark består inden for normeret tid. Lars Krull peger bl.a. på Aalborg Universitets anerkendte læringsmodel, Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL), som årsag, og at samme model benyttes på universitetets MBA, som er en uddannelse, der tages på deltid.

Her udvikles de studerendes evner inden for teamwork, når der arbejdes analytisk, tværfagligt og problem- og resultatorienteret - og ofte i samarbejde med erhvervslivet om løsning af autentiske faglige problemer.

På Aalborg-MBA’en tror man f.eks. ikke meget på, at den "nemme" løsning, e-undervisning, kan stå i stedet for se-hinanden-i-øjnene-dialog mellem de studerende og de kompetente forskere, der underviser. I Aalborg er man tværtimod overbevist om, at fuld tilstedeværelse og fokus under de intense, veltilrettelagte seminarer giver de bedste resultater - hvorimod to og to studievejledning imellem de månedlige seminarer i Aalborg ofte godt kan foregå i telefonen eller på skype. På Aalborg Universitets MBA investerer både undervisere og studerende derfor maksimalt for at nå det bedst mulige resultat. "Den høje kvalitet, som de studerende oplever på Aalborg Universitets MBA, sikres gennem kombinationen af uddannelsens topmotiverede og velkvalificerede undervisere og de ambitiøse og velforberedte studerende der præger hver ny årgang på uddannelsen" uddyber Lars Krull.

Foto: Studieleder Lars Krull peger bl.a. på at MBA-studiet fra Aalborg Universitet uddanner den studerende til specialiseret generalist udi de erhvervsøkonomiske dyder: Erhvervsøkonomi, strategi, økonomistyring, organisation, ledelse og marketing.

 

Hvad får den studerende og dennes arbejdsgiver så for pengene på Aalborg Universitets MBA?

"En specialiseret generalist udi de erhvervsøkonomiske dyder: Erhvervsøkonomi, strategi, økonomistyring, organisation, ledelse og marketing" fastslår Lars Krull. Med andre ord: en kompetent person, der uddannelsesmæssigt har opnået den bedste baggrund for at fortolke information indenfor moderne virksomhedsdrift - fra økonomi til HR-afdelingens arbejde.

"Vores MBA’er er talfortolkere, der kan forstå, lede og fordele i forhold til de opgaveløsninger, som specialisterne i afdelingen skal levere. En talfortolker, der virkeligt kan se sammenhænge og bevare overblikket i egen virksomhed eller organisation, når vores toårige uddannelsesforløb er bestået"

De månedlige seminarer navigerer i et veltilrettelagt forløb sikkert frem gennem 1. semesterprojektet, siden CBA-afhandling på 2. semester og specialiseringen på 3., hvor der fokuseres på at give de studerende kompetencer til løbende at tilpasse sig nye ledelsesmæssige muligheder og udfordringer. Og til sidst - på 4. semester - når den studerende frem til udarbejdelse og aflevering af sin MBA-afhandling.

Aalborg Universitets MBA afvikles som månedlige todøgns-seminarmoduler i byens hotel Comwell Hvide Hus’ velegnede konferencefaciliteter. Her finder de studerende samtidig tid til værdifuld networking og udfordrende sparring på tværs af både brancher og professioner".

Foto: Rammerne for AAU Executive’s MBA-undervisning er i orden. Underviserne er forskere ved Aalborg Universitet og de månedlige seminarer foregår i de velegnede konferencelokaler på Aalborgs Hotel Hvide Hus, hvor de studerende, der ofte kommer langvejsfra, også bor.

Uddannelsen i Aalborg er normeret til 60 ECTS, svarende til godskrivelse for et helt fuldtidsstudieår og akkrediteret af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Med Aalborg Universitets MBA bliver man desuden en del af et aktivt og ambitiøst alumne-netværk, som hvert år gennemfører faglige arrangementer for både tidligere og nuværende studerende. Samtidig får tidligere studerende adgang til altid at vende midlertidigt tilbage og følge et seminar kvit og frit, hvis man senere i karrieren oplever behov for genopfriskning.

 

Tilfredse studerende

Erhvervscenterdirektør i Jyske Bank Aalborg, Mette Søgaard, bestod sidste år sin MBA i Aalborg:

"Jeg prioriterede at rejse, hvorhen det skulle være for at få MBA-uddannelsen, der hvor den blev tilbudt mest kompetent. Jeg undersøgte bl.a. også mulighederne i udlandet grundigt. Aalborg Universitets tilbud var bare det, som jeg vurderede mest meningsfuldt. Det mener jeg heldigvis også her bagefter" siger Mette Søgaard i dag

Mads Stærk Bjørn-Olesen er halvvejs igennem sin MBA. Han rejser hver måned til og fra Aalborg med tog hele vejen fra sit daglige lederjob hos fonden Business Lolland Falster i Nykøbing Falster.

"Udover de dygtige forskere, der underviser i Aalborg, giver de velstrukturerede, koncentrerede forløb med klare mål, som tilbydes her, bare rigtig god mening for mig" fortæller han og tilføjer:

"Den ganske vist pænt lange transporttid - for mig over fem timer i tog hver vej - kan jeg så heldigvis bruge effektivt i stillekupeen til at nå nogle af de mange lektier, der følger med."

Foto: Forretningschef Mads Stærk Bjørn-Olesen, Business Lolland Falster, er hver måned på ”skolebænken” et par intense døgn i Aalborg. Han er glad for, at han valgte at tage sin MBA i Aalborg og lægger vægt på at bruge timerne til og fra Nykøbing Falster i tog effektivt - til den omfattende lektielæsning.

Tekst: Mads Stenstrup / Stenstrup PR

Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset

MBA Forside