ForsideUddannelseEfteruddannelseMaster

MBA (Business Administration)

Master

MBA (Business Administration)

Niels Sandalgaards undervisning på MBA-uddannelsen

Aalborg Universitet udbyder en fuldt akkrediteret videreudvikling af den klassiske Master of Business Administration (MBA). Uddannelsen baserer sig på AAU’s avancerede og internationalt anerkendte undervisningsmodel med problemløsning og anvendelsesorientering som den grundlæggende tilgang til studiet.

Udbytte

Anvendelsesorienteret viden
Bredere og dybere forretningsforståelse
Unikke kompetencer og stærkt netværk

2-årig deltidsuddannelse

Master

MBA (Business Administration)

Niels Sandalgaards undervisning på MBA-uddannelsen

Aalborg Universitet udbyder en fuldt akkrediteret videreudvikling af den klassiske Master of Business Administration (MBA). Uddannelsen baserer sig på AAU’s avancerede og internationalt anerkendte undervisningsmodel med problemløsning og anvendelsesorientering som den grundlæggende tilgang til studiet.

Udbytte

Anvendelsesorienteret viden
Bredere og dybere forretningsforståelse
Unikke kompetencer og stærkt netværk

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master of Business Administration (MBA)
Sted
Aalborg
Pris
189.000 kr. (opkræves i 4 rater á kr. 47.250 pr. semester)
Varighed
  • 2 år på deltid
  • Næste studiestart: Februar 2023
ECTS
60
Ansøgningsfrist
15. november 2022 (ikke muligt at søge endnu)

En MBA er for dig, som ønsker en solid og akkrediteret lederuddannelse på højeste niveau.

MBA-uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i private og- offentlige virksomheder.

Uddannelsen gør dig i stand til at lede og udvikle din organisation, så den forbliver konkurrencedygtig og resultatskabende i en foranderlig verden.

MBA på Aalborg Universitet tager udgangspunkt i din egen virksomheds problemstillinger og udfordringer sådan, at den teori du lærer, bliver anvendelig for dig. Uddannelsen gør dig dermed i stand til, at skabe nye løsninger og værdi for dig og din virksomhed fra første dag.

MBA er en krævende og intens uddannelse på deltid over to år. Uddannelsen kræver en betydelig indsats, hvorfor den tiltrækker ambitiøse og motiverede studerende. Du vil i løbet af uddannelsen opbygge et stærkt netværk til sparring og erfaringsudveksling.

MBA er dit springbræt til en endnu mere spændende og udfordrende karriere!

Aalborg Universitets MBA-uddannelse er akkrediteret af Danmarks Akkrediteringsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Om MBA-udddannelsen

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Alle seminaransvarlige og projektvejledere på uddannelsen anvender problembaseret læring (PBL) som pædagogisk princip for undervisning og vejledning. Den problembaserede tilgang indgår i undervisningen, opgaver mellem seminarerne og i semesterprojekterne. I samspillet mellem dialogbaseret fagundervisning, selvstændige opgaver og problemorienteret projektarbejde, udvikles din faglige indsigt samt evnen til at arbejde tværfagligt og problemorienteret med en relevant problemstilling i en privat eller offentlig virksomhed. Se mere om problembaseret læring her.

SEMINARDATOER

Studiet består af fire semestre på deltid, der er tilrettelagt som en kombination af fremmødeundervisning, gruppearbejde på underundervisningsdage og forberedelse hjemme.

Der er studiestart d. 1 februar 2023, og studiet er opbygget af en række seminarer og mellemliggende studieperioder.

Hvert seminar ligger typisk fra onsdag til fredag mellem eftermiddag og aften.

I løbet af det første år er der 7 seminarer fordelt med 4 på første semester og 3 på andet semester.

På 2. studieår består uddannelsen af 4 seminarer på tredje semester og den afsluttende MBA-afhandling på 4. semester.

UNDERVISNINGSDATOER FOR STUDIESTART I FORÅRET 2023
1. SEMESTER FORÅRET 2023
Onsdag d. 1. februar Fredag d. 3. februar Seminar 1 -  Strategi og organisation
Onsdag d. 15. marts Fredag d. 17. marts Seminar 2 - Økonomisk styring og ledelse 
Onsdag d. 19. april Fredag d. 21. april Seminar 3 - Virksomheders økonomiske omgivelse
Mandag d. 15. maj Onsdag d. 17. maj Seminar 4 - Marketing i et strategisk perspektiv
2. SEMESTER EFTERÅRET 2023
Onsdag d. 6. september Fredag d. 8. september  Seminar 5 - Værdikædeledelse og netværk
Onsdag d. 4. oktober Fredag d. 6. oktober Seminar 6 - Økonomisk styring og ledelse 2
 
Onsdag d. 15. november Fredag d. 17. november Seminar 7 - Strategi og organisationsudvikling
 
3. SEMESTER FORÅRET 2024
Onsdag d. 7. februar Fredag d. 9. februar Seminar 8 - Forretningsudvikling og beslutningsprocesser 1
Onsdag d. 6. marts Fredag d. 8. marts Seminar 9 - Forretningsudvikling og beslutningsprocesser 2
Onsdag d. 10. april Fredag d. 12. april Seminar 10 - Menneskelige ressourcer
Onsdag d. 15. maj Fredag d. 17. maj Seminar 11 - Innovation, konkurrence og strategi
4. SEMESTER EFTERÅRET 2024

4. semester består af at skrive MBA-afhandling. Der er ingen seminarer dette semester.

Eksamen afholdes i december måned, og der afholdes dimission d. 17. januar 2025.

 

1. semester

2. semester

Uddannelsens andet år

På uddannelsens andet år samlæses seminar 8 og 9 i Forretningsudvilking og beslutningsprocesser. Derefter kan du fortsætte på enten det almene forløb i Emergent Management eller vælge specialiseringen i Finansiel Virksomhed.

3. semester

4. semester

Adgangskrav og optagelse

Kontakt uddannelsen