AAU logo

Master i Bioteknologi

Bioteknologi

Bioteknologi

Udviklingen af fremtidens samfund vil i stadigt stigende omfang basere sig på udnyttelse af biologiske råstoffer og grøn teknologi til erstatning for fossil råolie, petrokemisk og konventionel industri.

Energi- og miljøpolitiske initiativer i såvel USA som i EU har allerede udstukket retningslinier for bæredygtig adfærd, herunder intensivering af udnyttelse af biomasse og fornybare ressourcer samt udvikling af CO2-neutral industri. Samtidig har dansk bioteknologisk industri oparbejdet førerpositioner på områder indenfor vaskemidler, fødevarer og biomedicin, som til stadighed kræver forskning og udvikling i verdensklasse for at bevare og udbygge forspringet.

Der skal derfor løbende uddannes kandidater med tidssvarende kvalifikationer baseret på den nyeste viden og seneste teknologi. Indsatsen skal først og fremmest foregå på universiteterne men påbegyndes allerede tidligere i uddannelsesforløbet, idet bioteknologi fra og med 2009 er blevet udbudt som specialisering i gymnasiet. 

Af blandt andet disse grunde er masteruddannelsen i Bioteknologi på AAU en særdeles vigtig og fremtidsorienteret uddannelse med henblik på at fastholde og styrke vidensniveauet inden for bioteknologiens forskellige domæner. 

Uddannelsen udbydes ikke igen

Masteruddannelsen i Bioteknologi udbydes ikke igen efter det forløb, der startede i efteråret 2016.

Igangværende studerende kan færdiggøre deres masteruddannelse.

Nye studerende henvises til at følge lignende enkeltfag fra civilingeniøruddannelsen i Bioteknologi via Tompladsordningen og evt. stykke disse enkeltfag sammen til en fleksibel master inden for det bioteknologiske område.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Efteruddannelse.

læs mere

Fakta

Master i Bioteknologi

Varighed

  • 2 år på deltid/1 år på fuld tid
  • Uddannelsen udbydes ikke igen efter september 2016

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 60

Pris

  • Deltidsstuderende: 12.000 kr. pr. semester (4 semestre)
  • Fuldtidsstuderende: 24.000 kr. pr. semester (2 semestre)
  • Enkeltfag: 6.000 kr. pr. enkeltfag
  • Øvrige udgifter

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.