AAU logo

Tysk tekst og litteratur

Mundtlig kommunikation og formidling III - Enkeltfag

Mundtlig kommunikation og formidling III byder på videregående studier i kommunikationsteori og -analyse.

Enkeltfaget er meget øvelsesorienteret med henblik på sprogfærdighedstræning på seminaret og i efterfølgende chat.

Enkeltfaget fokuserer på opøvelse af korrekt tysk mundtlig sprogfærdighed under inddragelse af relevant kommunikationsteori, på konstruktivt feedback til den studerende og på formidlingsevner i forbindelse med seminar og mundtlig eksamen.

Udbytte

At kunne udtrykke sig mundtligt på et flydende og varieret tysk uden eller kun med få grammatiske og leksikale fejl.

Seminardatoer

I starten af hvert semester (august/september og januar) afholdes et weekendseminar i Aalborg med forelæsninger, vejledning, sprogfærdighedstræning mm. Fra Aalborg Universitet deltager forskere inden for tysk. 

Du skal selv sørge for eventuel overnatning. Praktiske oplysninger om overnatningsmuligheder i Aalborg finder du på www.evu.aau.dk

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetaling kommer udgifter til undervisningsmaterialer, ca. 800 kr. pr. semester. Derudover kommer der udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Alle enkeltfag på tysk tekst og litteratur

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Mundtlig kommunikation og formidling III, enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

  • September 2017 - januar 2018

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 1.833 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.