AAU logo

Tysk tekst og litteratur

Litteraturhistorisk overblik - Enkeltfag

Litteraturhistorisk overblik består af en introduktion til tysk litteratur-, kultur- og teksthistorie med fokus på flere perioder.

Der fokuseres på at kunne analysere tysksprogede litterære tekster med særlig vægt på en placering af teksterne i en kulturhistorisk eller anden relevant kontekst.

Enkeltfaget består af:

  • indsigt i tysk litteratur- og kulturhistorie fra 1750 til nutiden
  • grundlæggende forståelse af teksters periodicitet
  • indsigt i litteraturteori, herunder i litteraturvidenskabelige analysemetoder
  • bredt kendskab til litteraturvidenskabelige teorier og metoder og forståelse af forskellige metoders forudsætninger, muligheder og begrænsninger og af deres anvendelighed i forhold til forskellige teksttyper
  • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området litteraturhistorie gennem et projektbaseret emnestudie

Udbytte

At kunne analysere tysksproget skønlitteratur med fokus på periodespecifikke træk.

Seminardatoer

Seminardatoen for enkeltfaget "Litteraturhistorisk overblik" er lørdag den 30. januar 2021.

Du skal selv sørge for eventuel overnatning. Du kan få inspiration til overnatningsmuligheder i Aalborg her.

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetaling kommer udgifter til undervisningsmaterialer, ca. 800 kr. pr. semester. Derudover kommer der udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Alle enkeltfag på tysk tekst og litteratur

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Litteraturhistorisk overblik, enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

  • Januar 2021 - juni 2021

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 2.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2020 (muligt at søge fra primo sept.)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.