AAU logo

Tysk tekst og litteratur

Litteraturhistorisk overblik - Enkeltfag

Litteraturhistorisk overblik består af en introduktion til tysk litteratur-, kultur- og teksthistorie med fokus på flere perioder.

Der fokuseres på at kunne analysere tysksprogede litterære tekster med særlig vægt på en placering af teksterne i en kulturhistorisk eller anden relevant kontekst.

Enkeltfaget består af:

  • indsigt i tysk litteratur- og kulturhistorie fra 1750 til nutiden
  • grundlæggende forståelse af teksters periodicitet
  • indsigt i litteraturteori, herunder i litteraturvidenskabelige analysemetoder
  • bredt kendskab til litteraturvidenskabelige teorier og metoder og forståelse af forskellige metoders forudsætninger, muligheder og begrænsninger og af deres anvendelighed i forhold til forskellige teksttyper
  • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området litteraturhistorie gennem et projektbaseret emnestudie

Udbytte

At kunne analysere tysksproget skønlitteratur med fokus på periodespecifikke træk.

Seminardatoer

I starten af hvert semester (august/september og januar) afholdes et weekendseminar i Aalborg med forelæsninger, vejledning, sprogfærdighedstræning mm. Fra Aalborg Universitet deltager forskere inden for tysk. 

Du skal selv sørge for eventuel overnatning. Praktiske oplysninger om overnatningsmuligheder i Aalborg finder du på www.evu.aau.dk

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetaling kommer udgifter til undervisningsmaterialer, ca. 800 kr. pr. semester. Derudover kommer der udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Alle enkeltfag på tysk tekst og litteratur

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Litteraturhistorisk overblik, enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

  • Februar 2018 - juni 2018

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 1.833 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.