AAU logo

Tysk tekst og litteratur

Litteraturhistorisk emnestudium - Enkeltfag

Litteraturhistorisk emnestudium består af en introduktion til tysk litteratur-, kultur- og teksthistorie med fokus på flere perioder. Enkeltfaget munder ud i et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt område inden for tysk litteraturhistorie. Enkeltfaget munder ud i et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt område inden for tysk litteraturhistorie.

Der fokuseres på at kunne analysere tysksprogede litterære tekster med særlig vægt på en placering af teksterne i en kulturhistorisk eller anden relevant kontekst i arbejdet med et projektbaseret emnestudie.

Enkeltfaget består af:

  • indsigt i tysk litteratur- og kulturhistorie fra 1750 til nutiden
  • grundlæggende forståelse af teksters periodicitet
  • indsigt i litteraturteori, herunder i litteraturvidenskabelige analysemetoder
  • bredt kendskab til litteraturvidenskabelige teorier og metoder og forståelse af forskellige metoders forudsætninger, muligheder og begrænsninger og af deres anvendelighed i forhold til forskellige teksttyper
  • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området litteraturhistorie gennem et projektbaseret emnestudie

Udbytte

At kunne analysere tysksproget skønlitteratur med fokus på periodespecifikke træk i arbejdet med et projektbaseret emnestudie.

Seminardatoer

Seminardatoen for enkeltfaget "Litteraturhistorisk emnestudium" er lørdag den 30. januar 2021.

Du skal selv sørge for eventuel overnatning. Du kan få inspiration til overnatningsmuligheder i Aalborg her.

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetaling kommer udgifter til undervisningsmaterialer, ca. 800 kr. pr. semester. Derudover kommer der udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Alle enkeltfag på tysk tekst og litteratur

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Litteraturhistorisk emnestudium, enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

  • Januar 2021 - juni 2021

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 15

Pris

  • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2020 (muligt at søge fra primo sept.)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.