Tysk tekst og litteratur

Tysk tekst og litteratur

Tysk tekst og litteratur

Modulet ”Tysk tekst og litteratur” beskæftiger sig med tysksproget tekst-, litteratur- og kulturhistorie fra 1750 frem til nutiden. Tekstanalysekurset fokuserer på analyse af skønlitterære tekster fra de tre hovedgenrer prosa, lyrik og drama. Fortælleteori og andre litteraturteoretiske teorier og metoder såsom hermeneutik, strukturalisme, litteratursociologi, intertekstualitet, dramateori og poplitteratur inddrages. Litteraturhistorien rummer en læsning af repræsentative skønlitterære tysksprogede tekster fra ovennævnte hovedgenrer med fokus på den kulturhistoriske kontekst. I modulet indgår også et kursus i Mundtlig kommunikation og formidling.

Du kan følge hele modulet eller vælge blot at følge enkeltfag (kurser) fra modulet. Hvis du følger hele modulet, kan du følge det med tre forskellige uddannelsesmuligheder for øje: Modulet som led i en bacheloruddannelse med Tysk som centralt fag, modulet som led i et sidefag i Tysk eller modulet som et enkeltstående modul.

Inden du søger om optagelse, skal du have gjort dig klart, hvilket uddannelsesmål, du har, samt sørge for, at du opfylder adgangskravene, da der er forskellige adgangskrav alt efter, hvilket uddannelsesmål, du har. Læs mere om adgangskrav i højremenuen.

Bemærk:

Modulet udbydes for sidste gang i studieåret 2020-2021.

Hvis du søger om optagelse på modulet som led i et sidefag i Tysk, og du mangler mere i forhold til et sidefag end dette modul og det kommende modul (Tysk kultur, historie og samfundsforhold), som vi forventeligt udbyder i studieåret 2021-2022, vil du ikke kunne færdiggøre et fuldt sidefag.

Det samme er gældende, hvis du søger om optagelse på modulet som led i et hovedfag/grundfag i Tysk.

læs mere

Fakta

Tysk tekst og litteratur: Modul bestående af 4 enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

 • September 2020 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 35 (15 ECTS i efteråret og 20 ECTS i foråret)

Pris

 • Hele modulet: 14.000 kr.
   - 6.000 kr. i efteråret 2020
   - 8.000 kr. i foråret 2021
 • Enkeltfag:
  5 ECTS: 2.000 kr.
  10 ECTS: 4.000 kr.
  15 ECTS: 6.000 kr.
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • Enkeltfag i foråret 2021: Forlænget til d. 17. januar 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.