AAU logo

Tysk sprog

Målgruppe

UniTysk er udviklet til at være attraktiv for en bred målgruppe. Det er således muligt enten at erhverve en ny formel kompetence eller at benytte modulerne som efteruddannelse, hvis du allerede har en kompetence i faget, som du ønsker yderligere styrket. I udviklingen af UniTysk har vi især tænkt på:

 • Gymnasie-, HF- og erhvervsskolelærere, som ønsker et sidefag, en bacheloruddannelse eller en opdatering af deres eksisterende uddannelse i Tysk
 • Folkeskolelærere, lærere i almen voksenuddannelse (VUC) og andre lærere, som ønsker en bacheloruddannelse eller blot en opdatering af deres eksisterende uddannelse i Tysk
 • Ansatte på virksomheder og i serviceerhverv, der har brug for viden om tysk kultur, tysk sprog, de dansk-tyske relationer m.m., og som har behov for udvikling af tysk sprogfærdighed på højt niveau.

Men UniTysk er desuden også attraktiv for personer, som ikke har anden uddannelse end en gymnasial uddannelse, og som ønsker at tage dele af en universitetsuddannelse.

Udbytte

 • Sikkert overblik over de væsentligste områder af den tyske grammatik
 • Sikker beherskelse af begrebsapparat og metode til beskrivelse af grammatiske strukturer 
 • Sikker evne til at analysere tyske tekster med henblik på en beskrivelse af de heri forekommende grammatiske fænomener og disses funktion ved hjælp af sprogvidenskabelige analysemetoder
 • Evne til at formidle viden om grammatiske fænomener og problemstillinger i en adækvat videnskabelig form
 • Grundlæggende viden om sprogvidenskabens discipliner
 • Grundigt kendskab til et udvalgt emne inden for sprogvidenskab
 • Evne til at anvende sprogvidenskabelig teori og terminologi i forståelsen af sprogbrug i praksis
 • Indsigt i tysk fonetik
 • Grundlæggende viden om tysk idiomati
 • Indsigt i videregående kommunikationsteori
 • Evne til at udtrykke sig mundtligt på et flydende, kommunikativt velfungerende tysk uden eller med få grammatiske og leksikale fejl
 • Evne til at udtrykke sig på et idiomatisk adækvat tysk skriftsprog uden eller kun med få basale grammatiske fej
 • Sikker færdighed i at oversætte danske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt tysk
 • Evne til at arbejde kontrastivt med tysk og dansk