AAU logo

Tysk sprog

Skriftlig sprogproduktion III - Enkeltfag

Skriftlig sprogproduktion III byder på videregående studier og øvelser i oversættelse fra dansk til tysk, fra tysk til dansk og på fri fremstilling på tysk.

Enkeltfaget er meget øvelsesorienteret. Der arbejdes intensivt med oversættelse fra dansk til tysk, fra tysk til dansk og med fri fremstilling på tysk.

Kurset har til formål at forbedre de studerendes udtryksfærdighed gennem arbejde med oversættelse til og fra tysk og gennem beskæftigelsen med fri fremstilling på tysk. I løbet af kurset er der mulighed for at aflevere 5 opgaver.

Udbytte

At kunne oversætte danske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt tysk og tilsvarende tyske tekster til dansk samt at kunne udtrykke sig på et idiomatisk adækvat tysk skriftsprog uden eller kun med få basale fejl.

Seminardatoer

I starten af hvert semester (august/september og januar/februar) afholdes et weekendseminar i Aalborg med forelæsninger, vejledning, sprogfærdighedstræning m.m. Fra Aalborg Universitet deltager forskere inden for tysk. 

Det første seminar på modulet "Tysk sprog" afholdes lørdag d. 7/9 2019 på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst. Det næste weekendseminar afholdes samme sted lørdag d. 11/1 2020.

Du kan se programmet for de to weekendseminarer her.
 

Rammer og faciliteter

Alle seminarer afholdes på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø. Du skal selv sørge for at medbringe frokost.

Hvis du har brug for overnatning, skal du selv sørge for det. Du kan få inspiration til overnatningsmuligheder i Aalborg her.
 

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetaling kommer udgifter til undervisningsmaterialer, ca. 800 kr. pr. semester. Derudover kommer der udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Skriftlig sprogproduktion III, enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

  • Februar 2020 - juni 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 2.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.