Tysk sprog

Lingvistik - Enkeltfag

Lingvistik består af en introduktion til sprogvidenskabens discipliner, herunder semantik, pragmatik, tekstlingvistik, semiotik, retorik, psyko- og sociolingvistik samt til tyske dialekter

Enkeltfaget fokuserer på færdigheder i at anvende sprogvidenskabelig teori og terminologi i forståelsen af sprogbrug i praksis i forbindelse med udarbejdelsen af en skriftlig hjemmeopgave.

Enkeltfagets formål er at give den studerende et indblik i sprogvidenskabens emneområder og arbejdsmetoder samt et mere dybtgående kendskab til visse udvalgte områder inden for moderne lingvistik: syntaksteorier, semantik, tekstlingvistik, psykolingvistik, semiotik, pragmatik og sociolingvistik. Kurset forløber som en veksling mellem:

  1. Oplæg fra kursuslæreren – dels på lørdagsseminaret, dels på Moodle
  2. Læsning hjemme støttet af kursusmaterialet
  3. Studenteraktiviteter i form af diskussioner m.m. på Moodle

Udbytte

Grundlæggende viden om sprogvidenskabens discipliner.

Seminardatoer

I starten af hvert semester (august/september og januar) afholdes et weekendseminar i Aalborg med forelæsninger, vejledning, sprogfærdighedstræning mm. Fra Aalborg Universitet deltager forskere inden for tysk. 

Det første seminar i modulet Tysk Sprog afholdes lørdag den 3. september 2016 ('Grammatik og sprogbeskrivelse I', 'Grammatik og sprogbeskrivelse III' og 'Grammatik og sprogbeskrivelse II + Skriftlig sprogproduktion II') på Aalborg Universitet, lokale 1.121, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst.

Det næste weekendseminar afholdes samme sted lørdag den 28. januar 2017 '(Fonetik og mundtlig kommunikation og formidling II', 'Lingvistik', 'Skriftlig sprogproduktion III') .

Du kan se programmet for de to weekendseminarer her.

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetaling kommer udgifter til undervisningsmaterialer, ca. 800 kr. pr. semester. Derudover kommer der udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Lingvistik, enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

  • Januar 2017 - juni 2017

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 1.833 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2016

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.