AAU logo

Tysk sprog

Lingvistik - Enkeltfag

Lingvistik består af en introduktion til sprogvidenskabens discipliner, herunder semantik, pragmatik, tekstlingvistik, semiotik, retorik, psyko- og sociolingvistik samt til tyske dialekter

Enkeltfaget fokuserer på færdigheder i at anvende sprogvidenskabelig teori og terminologi i forståelsen af sprogbrug i praksis i forbindelse med udarbejdelsen af en skriftlig hjemmeopgave.

Enkeltfagets formål er at give den studerende et indblik i sprogvidenskabens emneområder og arbejdsmetoder samt et mere dybtgående kendskab til visse udvalgte områder inden for moderne lingvistik: syntaksteorier, semantik, tekstlingvistik, psykolingvistik, semiotik, pragmatik og sociolingvistik. Kurset forløber som en veksling mellem:

  1. Oplæg fra kursuslæreren – dels på lørdagsseminaret, dels på Moodle
  2. Læsning hjemme støttet af kursusmaterialet
  3. Studenteraktiviteter i form af diskussioner m.m. på Moodle

Udbytte

Grundlæggende viden om sprogvidenskabens discipliner.

Seminardatoer

I starten af hvert semester (august/september og januar/februar) afholdes et weekendseminar i Aalborg med forelæsninger, vejledning, sprogfærdighedstræning m.m. Fra Aalborg Universitet deltager forskere inden for tysk. 

Det første seminar på modulet "Tysk sprog" afholdes lørdag d. 7/9 2019 på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst. Det næste weekendseminar afholdes samme sted lørdag d. 11/1 2020.

Du kan se programmet for de to weekendseminarer her.
 

Rammer og faciliteter

Alle seminarer afholdes på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø. Du skal selv sørge for at medbringe frokost.

Hvis du har brug for overnatning, skal du selv sørge for det. Du kan få inspiration til overnatningsmuligheder i Aalborg her.
 

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetaling kommer udgifter til undervisningsmaterialer, ca. 800 kr. pr. semester. Derudover kommer der udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Lingvistik, enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

  • Februar 2020 - juni 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 2.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.