AAU logo

Tysk sprog

Grammatik og sprogbeskrivelse III - Enkeltfag

Grammatik og sprogbeskrivelse III byder på videregående studier i tysk grammatik (bisætninger, kasus, infinitte verbalformer, konjunktiv og ordstilling) og fokuserer i meget høj grad på analyse og formidling af disse grammatiske strukturer

Enkeltfaget er meget øvelsesorienteret. Der arbejdes med beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer.

Enkeltfaget forudsætter, at de studerende har et godt kendskab til grammatisk terminologi samt overblik over den tyske grammatik på et elementært niveau. Enkeltfagets formål er at give den studerende overblik over tysk syntaks og morfologi på et teoretisk grundlag og at kunne bruge og formidle denne viden i praksis.  

  • Indsigt i det tyske sprogs opbygning og i centrale områder af den tyske grammatik
  • Færdighed i at beskrive grundlæggende forskelle mellem det tyske og det danske sprogs struktur og semantik
  • Færdighed i at beskrive grammatiske fænomener og problemstillinger i tyske tekster
  • Færdighed i at anvende viden om tysk grammatik i praktisk sprogbrug

Den sammenhængende forståelse af det grammatiske stof skal selvfølgelig ikke ses isoleret fra praktisk sprogbrug. Som et vigtigt element vil der indgå analyse af tekster, hvor den enkeltes evne til at anvende den opnåede indsigt på konkret sprogbrug opøves. Til opøvelse af sproglig korrekthed er der udformet et onlinekursus med øvelser inden for en række grammatiske emner, der skal understøtte den studerendes sprogfærdighed.

Udbytte

At kunne analysere tyske tekster med henblik på en beskrivelse af de heri forekommende grammatiske fænomener og disses funktion ved hjælp af sprogvidenskabelige analysemetoder og at formidle viden om grammatiske fænomener og strukturer i en adækvat videnskabelig form. 

Seminardatoer

I starten af hvert semester (august/september og januar/februar) afholdes et weekendseminar i Aalborg med forelæsninger, vejledning, sprogfærdighedstræning m.m. Fra Aalborg Universitet deltager forskere inden for tysk. 

Det første seminar på modulet "Tysk sprog" afholdes lørdag d. 7/9 2019 på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst. Det næste weekendseminar afholdes samme sted lørdag d. 11/1 2020.

Du kan se programmet for de to weekendseminarer her.
 

Rammer og faciliteter

Alle seminarer afholdes på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø. Du skal selv sørge for at medbringe frokost.

Hvis du har brug for overnatning, skal du selv sørge for det. Du kan få inspiration til overnatningsmuligheder i Aalborg her.
 

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetaling kommer udgifter til undervisningsmaterialer, ca. 800 kr. pr. semester. Derudover kommer der udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Grammatik og sprogbeskrivelse III, enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

  • September 2019 - januar 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 2.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.